Dobrý den, píšeme Vám po návratu z cesty po Filipínách, kterou pořádala vaše cestovní kancelář.
Náš dík patří panu Jindřichu Nebojsovi za to, jak byl celý zájezd dopředu naplánován, a za to jak celá akce bez problémů probíhala.
Díky moc.

Jana a Lucie

Na konci minulého roku jsme se zúčasnili zájezdu s Vaší CK do Bangladéše a severní Indie. Zájezd vedl pan Jindřich Nebojsa. Program tohoto zájezdu byl velmi dobře zpracován a vedení panem Nebojsou bylo naprosto profesionální a obětavé. Proto jsme navázali další kontakt s Vaší CK, tentokrát na dubnový zájezd na Filipíny, který vedl opět pan Nebojsa. Budeme se opakovat - zájezd byl výborný po stránce programu, časového využití a množství zajímavostí a poznání, které jsme očekávali. Pan Nebojsa zvládl úkol průvodce a organizátora naprosto na výbornou a přičteme-li skutečnost, že se sešla velmi dobrá parta, tak celkový výsledek je výtečný. S ohledem na tyto zkušenosti, typ zájezdů a jejich vedení bychom rádi využívali služeb vaší CK na dalších cestách za poznáním kolem světa s panem Nebojsou.
Cestujeme rádi a hodně. Mimo ještě jiné letošní zahraniční cesty jedeme na podzim tohoto roku s vaší CK do Japonska a věříme, že zájezd bude opět úžasný. Touto zprávou bychom chtěli vyjádřit poděkování za mnohé krásné zážitky na cestách po světě a těšíme se na další.

Jana Wolfová a Leon Šimanovský

Je tomu více než týden, kdy jsem se vrátil ze zájezdu Vaší CK na Aconcaguu a myslím, že teprve nyní, po opadnutí prvních emocí, mohu objektivně hodnotit.  Chtěl bych vám především poděkovat za to, že podobné akce pořádáte, i když o ně není enormní zájem a tudíž to nemůže být nějaký velký byznys. Expedice, které jsem se zúčastnil, proběhla sice s drobnými úpravami programu, ale, podle mého názoru, se jednalo vždy o operativní změny vyvolané vnějšími vlivy a směrovaly vždy k vytčenému cíli. A také byly vždy projednány se všemi účastníky průvodcem Davidem Knillem. Podle mého názoru David řešil nepředpokládané situace optimálním způsobem, tedy jednoduše, prakticky a ekonomicky výhodně. Ani já jsem někdy nebyl spokojen s rozhodnutím většiny, ale respektoval jsem ho a bez protestu se podřídil.

Moje hodnocení je subjektivní, je jistě ovlivněno tím, že se mi podařilo zdolat vrchol Aconcagui. Přesto: Děkuji za úžasné tři týdny dovolené, v životě jsem nic podobného nezkusil a neprožil. Mám pocit, že mám desítky zážitků a historek a zápletek, o kterých budu moci vypravovat svému okolí, že jsem viděl, co už asi nikdy neuvidím, že jsem si splnil jeden ze svých cestovatelských snů, že jsem chodil po horách se zkušeným horalem a že vše proběhlo bez fatálních kolapsů. Vrátil jsem se nadšený a nadšení mi zatím zůstává. A nekonečno vzpomínek.

Miroslav Svoboda