HANOJ  A OKOLÍ
Před více než  4000 lety začalo usazování  vietnamského národa  v deltě  Rudé řeky, uprostřed lagun a mokřin. Panovníci, kteří zde vládli, si vybrali jako své sídlo a hlavní město Hanoj, malé půvabné město v  severní části delty. Historická i politcká důležitost města sebou nesla  i rostoucí populaci (3 000 000 obyvatel), nárůst dopravy, množství  nových obchodů západního typu. V tomto může konkurovat největšímu vietnamskému městu  Ho Chi Minh City (Saigon).  Přesto si Hanoj zachovává svůj poklidný charakter a uvolněnou atmosféru. Ve městě se dochovaly architektonické památky z 11.století  - Chrám literatury a Pagoda na jednom sloupu.  Úžasné je, že v některých uličkách prodávají  stejný druh zboží, stejně jako před 500 lety a můžete tak vychutnat atmosféru dávné i současné doby. V roce 1887 proměnili Francouzi Hanoj na ústřední sídlo správy celé Spojené Indočíny. Starobylé památky začaly být doplňovány rozměrnými  koloniálními  rezidencemi, z nichž mnohé stojí dodnes. Hanoj se stala potom v roce 1954 hlavním městem nezávislého Vietnamu a do vedení země se postavil jako první prezident Ho Či Min. V dřívějšku  i současnosti  je Ho Či Minovo mauzoleum velkým lákadlem pro turisty. Během vietnamské války Hanoj utrpěla  velké ztráty, hlavně při vánočním bombardování v roce 1972. V Armádním muzeu najdete bohatou dokumentaci tohoto aktu. Politická izolace a nedostatek prostředků způsobily, že město zůstalo donedávna jakoby zakonzervováno v podobě z 50. let, což si vychutná a ocení každý návštěvník.

KOLEM JEZERA HOAN KIEM
Jezero Hoan Kiem (Jezero Navráceného meče) je duší města a jedním z jeho symbolů.  A to i přesto, že je tak malé, že se dá obejít za půl hodiny.
Uprostřed jezera je ozdobou malého  ostrůvku  Želví věž - třípodlažní pavilon na travní zeleni , fotogenický ze všech stran.
Název jezera  je spojen  s legendou o slavném vietnamském hrdinovi z 15.století - Le Loi. Jeho zázračný meč spolkla zlatá želva právě v tomto jezeře.
Druhý ostrůvek je přístupný po krásném červeném mostě Huc.  Je zde chrám Den Ngoc Son ze 14.století.  Přestavěn byl  na počátku 19.stol. v typickém stylu dynastie Nguyen.  Na hlavním oltáři tohoto chrámu je vyobrazen národní hrdina Tran Hung Dan, který v roce 1288 porazil Mongoly. Ve vedlejší místnosti je uložena mimořádně velká vycpaná želva, která byla nalezena ve zdejším jezeře.
Západně od jezera na konci ulice Nha Tho stojí novogotická katedrála Sv. Josefa  - postavená začátkem 80. let 19. století.  Působivému interiéru  s francouzskými vitrážovými okny dominuje zdobený oltář .
Severně od katedrály můžete vidět na Ly Quoc Su v malé pagodě ze 13.století sochu budhistického  učitele a léčitele Ly Quoc Su, proslaveného tím, že vyléčil krále Ly Than Tongu z představy, že je tygr.

STARÉ MĚSTO
Staré město  - starobylá kupecká čtvrť - si zachovala  svůj ráz, názvy ulic z doby před 500 lety. Rozkládá se zhruba na 1 kilometru čtverečním, kousek od jezera  Hoan Kiem.  Jezeru na jeho severním konci vévodí moderní terasovitá budova ve tvaru zádi lodě.  Pújdete-li za ní po Cao Go, ocitnete se v hustě zastavěném Starém městě.  Před 500 lety byla oblast rozdělena na 36 řemeslných cechů. Každý z nich se shromažďoval v blízkosti určitého chrámu nebo místa "dinh" (obecní dům), které bylo zasvěceno duchovnímu patronovi daného cechu.  I v současnosti si mnoho ulic zachovává své jméno, předmět prodeje nebo řemesla, odpovídající svému názvu. Na Hang Quat  se třepetají jasně červené látky a lesknou lakované předměty užívané při pohřbech a svátcích. Na Hang Ma  se prodávají votivní papírové předměty. Rourové domy - tak jsou pojmenovány domy původně z  15. století  se postupně rozrostly z tržních stánků  v úzké jednopodlažní obchody. Některé jsou jen 2 m široké.  Je to dáno daněmi  na pouliční výspy obchodů. Zadní trakty a navazující skladiště, obytné místnosti a dvory těchto domů dosahují paradoxně délky až 60 m.

FRANCOUZSKÁ ČTVRŤ
Na jihovýchod od jezera Hoan Kiem se v roce 1874 po získání první  francouzské koncese začaly stavět elegantní  a honosné vily. Vznikla tak rezidenční čtvrť, kde se můžete procházet skanzenem jedinečné francouzské koloniální architektury  ve stylu od elegantního klasicismu přes art deco po modernismus 30.let. Státní opera (dnes - Obecní divadlo)měla napodobit novobarokní pařížskou Operu.  Z Francie byly pro její výzdobu přivezeny ionské sloupy a dlaždice.  Slavnostní otevření  proběhlo v roce 1911. Z balkónu této budovy vyhlásil v roce 1945 Viet Minh Srpnovou revoluci.  Nedaleké Muzeum historie je architektonicky pestrým propojením vietnamského paláce  a francouzské vily. K vidění zde jsou mimo jiné hlavice šípů a nádherné ceremoniální bronzové bubny kultury  Dong Son - velmi pokročilá civilizace  z období doby bronzové  v deltě Rudé řeky. Z novější doby zaujmou inkoustové kresby zobrazující Císařský dvůr v Hue v roce 1890 s příklady královské dekadence a francouzské brutality. Hned naproti v Muzeu vietnamské revoluce příběh pokračuje patriotickým a revolučním bojem vietnamského lidu od prvního protifranncouzského  hnutí z konce 19.století až po období rekonstrukce po roce 1975.

 

ZÁTOKA HA LONG A SEVERNÍ POBŘEŽÍ
Známá fascinující  zátoka Ha Long na severovýchodním pobřeží , proslulá svými  jedinečnými scenériemi s bizarními vápencovými homolemi, láká spoustu domácích i zahraničních turistů.
Plavba tichými kanály, jeskyněmi a zátokami této oblasti je vděčným zážitkem. Ze smaragdové hladiny vystupuje téměř 2000 vápencových homolí tropického krasu v množství zvláštních tvarů, skaliska ostrá jako jehly, schované zátoky, jeskyně s ozvěnami, to vše bylo inspirací mnoha legend a básní.  Zátoka Ha Long je širokým kanálem rozdělena na dvě části.  Ve větší západní části se nachází úchvatná krajina a nádherné jeskyně. Východní část Bai Tu Long je idylickou oblastí  malých ostrůvků.
Nejznámější jeskyně  Hang Dau Go (Jeskyně dřevěných kůlů) v zátoce  je  zároveň nejblíže k Bai Chay.
Důmyslný generál Tran Hung Dao sem nechal v roce 1288 vojáky umístit stovky  dřevěných kůlů tak, aby byly zapíchnuty v bahně ústí řeky Bach Dang.  Za odlivu se potom lodě mongolské Kublajchánovy armády o jejich hroty rozbily. Další úžasná jeskyně Hang Thien Cung na témže ostrově skýtá 250 m dlouhý a 20 m vysoký dóm. Je učebnicovou ukázkou  krasové krápníkové výzdoby. Další jeskyně, které byste určitě měli vidět, jsou - Ho Dong Tien (Jeskyně pohádkového jezera) a magická  jeskyně Dong Me Cung (Bludiště).
Dobrodružný výlet z Bai Chay zažijete, vydáte-li se ke vzdálenějšímu místu  Hang Hanh. Je potřeba cestu perfektně načasovat tak, aby se korakl  dostal ve správnou dobu do dvoukilometrového podzemního tunelu. Dobrou silnou baterku oceníte. Ostrov Dau Bo na jihovýchodním okraji zátoky Ha Long  je obklopen mělkou lagunou Ho Ba Ham (Jezero tří tunelů), která je obklopena vápencovými útesy a  s mořem je propojena třemi nízkými tunely. Ty jsou splavné pouze za odlivu a jen sampanem.

OSTROV CAT BA

Podél moře se táhne od Hai Phong asi 20 km rozeklané pohoří směrem k ostrovu Ca Ba, největšímu ostrovu z celého souostroví  v západní části zátoky Ha Long.  V roce 1986 byla téměř polovina ostrova a přiléhající část moře prohlášeny národním parkem, zapsaným na seznamu Unesco.  Parkem je možné absolvovat trek. Největším městem tohoto ostrova je město Ca Ba Town.  Je to vlastně stará rybářská osada, tržiště a 800 m od něj malé přístaviště trajektů Ben Ca.  Malé písečné pláže jsou dostupné po strmé cestě na východ. Z Ca Ba Town je možné se dostat do vesničky Phu Long přes zalesněné pahorky ve vnitrozemí  (asi 30 km) nebo kolem pobřeží.

SA PA  A OKOLÍ
Sa Pa - malé tržní městečko leží  vysoko na západním okraji náhorní plošiny, asi 40 km od Lao Cai.
Má úžasné příjemné horské klima  a překrásné okolí, protkané cestičkami a stezkami do domorodých osad etnik Hmong, Dao, Giay.  Sa Pa je vietnamsky mluvící městečko, kde se konjí  víkendové trhy. Na něj se kromě zvědavých turistů sjížději vesničané z celého okolí.  Můžete tak poslouchat různé dialekty,  pozorovat ženy v nádherných tradičních oděvech, což už není tak obvyklé jako to bývalo dříve. Sa Pa určitě  stojí za návštěvu i mimo víkendový trh, kdy se promění v klidné a zajímavé městečko. V infocentru je dokumentace života etnických menšin.

BAC HA A OKOLÍ

Malé městečko Bac Ha leží ve vysoko položeném údolí .
Je nejlepší navštívit jej v neděli, kdy je trh a vesničané kmenů Tay, Dao, Nung, Giay a Hmong zde prodávají a nakupují své výrobky.

Tato místa můžete navštívit na zájezdech CK Rajbas:

poznávací zájezd:
Vietnam - celou zemí od Saigonu po Hanoj

cyklistický zájezd

Severní Vietnam - přírodní a etnické skvosty

motorkářský zájezd:
Severním Vietnamem na motorce

Články o místech ze stejné oblasti:: Hanoj, Ha Long, Vietnamem na motorce

Reference ze zájezdu:

Reference ze zájezdu Severní Vietnam na kole - přírodní a etnické skvostySeverní Vietnam na kole - přírodní a etnické skvosty

 

CK Rajbas