Nabízíme vám naprosto výjimečný zájezd určený pro malou skupinku fyzicky velmi zdatných trekařů do oblasti centrálního Pamíru. Středobodem celého zájezdu je osmidenní, více než sto dvacet kilometrů dlouhý přechod z Bulunkulu do Bardary, obsahující vše krásné, co vůbec Pamír může nabídnout. Hlavním lákadlem jsou mnohá horská jezera, v nichž jezero Zarojkul je naprostým klenotem – je to pravděpodobně nejkrásnější horské jezero celé Střední Asie.

Trekařský zájezd Tádžikistán

Upozornění: celý trek absolvujeme natěžko a bez jakékoli podpory místních průvodců či nosičů (resp. oslů či jiných tažných zvířat). Pokud by ale byl zájem o zájezd s takovou podporou, je možné toto zařídit, samozřejmě cena zájezdu by poté byla zřetelně jiná.

Expedici povede velmi zkušený RNDr. Jindřich Nebojsa (výstupy Muztagh Ata 7546m, Pik Lenina 7134m, Aconcagua a další - celkem 6 z 10 nejvyšších hor Ameriky, účastník expedic na Everest a Cho Oyu, ...).

Poznámka: během několika posledních let se pouze jednou stalo, že oblast byla z důvodu místních nepokojů na nějakou dobu pro cizince nepřístupná. Pokud by přesto tato naprosto nepravděpodobná situace nastala, zvolíme alternativní, nicméně stejně kvalitní trekový program ve Fanských horách. Tato změna by nezakládala nárok na jakékoli finanční kompenzace.

 

  • Termíny
  • 11. 08. 2024 - 31. 08. 2024
  • Počet dní
  • 21 dní
  • Cena zájezdu
  • 49 500 Kč
  • Cena letenky
  • 17 000 Kč
  • Celková cena
  • 66 500 Kč

Předběžný program zájezdu Tádžikistán - treking v Pamíru

1. - 3. den: Ranní nedělní odlet z Prahy, přestup v Istanbulu, noční přílet do Dušanbe, hlavního města Tádžikistánu. Dva dny v Dušanbe a okolí, naprosto nezbytné pro vyřízení všech potřebných povolení. Nákup plynových kartuší. Výlet k pevnosti Gissar, prohlídka hlavního města. Národní muzeum, mnohé památníky, široké bulváry,...

4. den: Celodenní cesta do Khorogu, centra GBAO – Gorno-badachstánské autonomní oblasti. Zejména závěrečná část přesunu vede po nekvalitních cestách, ale krásné scenérie kolem kompenzují útrapy tohoto dlouhého přesunu.

5. - 6. den: Dvojdenní průjezd úžasným Wakchanským koridorem. Pojedeme kolem hranice hranice s Afgánistánem, nalevo ve směru jízdy Pamír, napravo za hraniční řekou neméně impozantní Hindukúš. Aklimatiční dny a zároveň dva nádherné aklimatizační výlety: první den z vesnice Daršai hrozivou roklí k malému termálnímu jezírku a zpět, druhý den z Langaru na louku pod dominantní gigantickou monolitickou horu Pik Engels 6510 metrů vysokou. Během přesunu nevynecháme zastávku u rozsáhlé pevnosti Yamchun a důkladně ji prozkoumáme.

7. - 9. den: Dopoledne se přesuneme k vesnici Bulunkul a poté již zahájíme naše osmidenní putování napříč jedním z hlavních pamírských hřebenů. Začneme ve výšce 3800 metrů rovinatým úsekem vedoucím kolem jezera Jašikul, čtvrtého největšího v Tádžikistánu. Čeká nás dlouhá cesta podél jezera a několikeré náročnější překonávání řek, zejména druhý den řeky Kičik. Nakonec dosáhneme údolí Langar, jímž se vydáme na sever.

10. - 11. den: Po víceméně rovinatých či mírně zvlněných etapách nastává konečně pořádný výstup. K jezeru Langarkul ve výši 4490 metrů se dostaneme buď přes stejnojmenné sedlo nebo kolem dalšího jezera Čapdarakul. Další den pak mírně sestoupíme k třem jezerům Uchkul.

12. den: Alpinskou krajinou kolem několika menších jezer dosáhneme břehů jezera Zarojkul neskutečně safírově modré barvy, obklopenému sněhem pokrytými veleobry. Skutečný vrchol treku a místo, kde se naše cesta kříží s trasou k dalšímu legendárnímu jezeru – Sarek.

13. - 14. den: Čeká nás zřejmě nejobtížnější a zaručeně nejvyšší místo treku – přechod přes sedlo Štik Lazar 4795 metrů, přes krátký, ale plochý ledovec. Poté již sestoupíme do údolí Bardara a dlouhým, ale již snadným pozvolným sestupem trek zakončíme ve stejnojmenné vesnici, jedné z nejkrásnějších v Pamíru, kde se čas jakoby zcela zastavil. Po osmi dnech a sto dvaceti kilometrech v nohách jsme v cíli...

15. - 18. den: Máme před sebou poslední dny v Pamíru a pokud nás nás domluvený řidič bude skutečně čekat a převeze nás do vesnice Ravmed, podnikneme ještě další trek – údolím Ravmeddara pod impozantní horu Pakthor Peak 6083 metrů vysokou. Jedná se o celkem maximálně 45-ti kilometrový trek, tam i zpět se jde stejnou cestou a je to tedy ideální rezerva pro případ menšího či dokonce většího zpoždění na stěžejním treku z Bulunkulu do Bardary. Odpoledne posledního dne návrat do Khorogu, sprcha, dobrá večeře.

19. - 21 den: Dlouhá cesta zpět do hlavního města Dušanbe. Nezbytný rezervní den v Dušanbe, abychom měli jistotu, že se tam i v případě poruchy auta najisto dostaneme. Dokončení prohlídky města, případně výlet do okolí. V nočních hodinách odlet a po přestupu v Istanbulu odpolední návrat do Prahy. A cesta domů...

 

Cena zájezdu zahrnuje

Veškerou společnou dopravu (místní hromadnou i pronajatou s řidičem vč. pohonných hmot), ubytování (4 - 5x pod střechou, zbytek ve stanu - tábořiště na treku), českého průvodce, povinné pojištění CK pro případ úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Strava, vstupní povolení - permit, případné vstupy do památek, individuální cestovní pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.

Letenky

Cena mezinárodní letenky do Dušanbe a zpět je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 17 000 Kč. Více informací zde.

Náročnost

Určeno pro zkušené vysokohorské turisty, treky natěžko.

Vybavení

Vlastní stan, spací pytel, karimatka, vařič, dobré boty do vysokohorských podmínek.

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům můžeme zajistit.