LETENKY

  • Cena letenek včetně všech poplatků je předpokládaná na základě předchozích zkušeností a je zahrnuta v ceně zájezdu pouze do limitu uvedeného v katalogu CK. CK má právo požadovat od zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena letenky s poplatky je vyšší.
  • CK kupuje letenky nejdříve při dosažení minimálního počtu 5 zákazníků, není-li uvedeno jinak. Před nákupem letenky má CK nárok požádat o navýšení ceny letenky a tím i celkové ceny zájezdu v případě, že celková skutečná cena letenky s poplatky je vyšší, než předpokládaná cena. CK se zavazuje informovat zákazníka o dopravci, místech a času odletů, stornovacích podmínkách a váhových limitech letenky.
  • Pro většinu zájezdů je místem odletu a příletu letiště Praha, CK si vyhrazuje právo změnit místo odletu či příletu v závislosti na možnosti leteckého spojení do dané destinace. Pozemní dopravu do místa odletu a z místa příletu si hradí zákazník sám, neinformuje-li ho CK jinak.
  • V případě požadavku zákazníka na jiné letecké společnosti nebo odletového a příletového místa se obě strany dohodnou o příslušné změny letenky.