Jižní Súdán, nedávno vzniklý samostatný stát jihovýchodní Afriky, se velmi pomalu začíná otevírat turistům, zvláště těm, které zajímá život a kultura mnohých místních etnik. Poznejte s námi lid kmenů Mundari, Dinka, Lotuko, Laarim či Toposa, kteří žijí převážně v malých vesnicích a živí se hlavně pasteveckým způsobem života. 

Jižní Súdán - poznávací zájezd za původními etniky jihovýchodní Afriky

A třeba někdy příště i Boma NP či Bandiglio NP, kde lze stále pozorovat obrovskou sezonní migraci velkých savců či snad výstup na nejvyšší horu Mt. Kinyeti 3187m v Imatong Mountains.

Premiéra CK Rajbas v roce 2024. Minimální počet účastníků: 6.

 

 

 

 

  • Termíny
  • 07. 12. 2024 - 15. 12. 2024
  • Počet dní
  • 9 dní
  • Cena zájezdu
  • 69 300 Kč
  • Cena letenky
  • 22 200 Kč
  • Celková cena
  • 91 500 Kč

Předběžný program zájezdu Jižní Súdán - zapomenutý svět

1. den: Odlet pravděpodobně z Vídně ve večerních hodinách.

2. den: Přílet do Jižního Súdánu, nejmladší země afrického kontinentu. Jižní Súdán patří mezi nejméně navštěvované země světa a právě zde máme jedinečnou příležitost zažít poslední „pravou“ Afriku, kde se život některých domorodých kmenů nezměnil dlouhé desítky let. Přistaneme v hlavním městě Juba (Džuba), vyřídíme všechny potřebné vstupní formality a povolení, setkáme se s naším průvodcem. Nocleh v hotelu.

3. den: Kapoeta – kmen Toposa. Po snídani se místním přeletem přesuneme do východní části země do města Kapoeta, ve státě Východní Equatorie. Tato oblast je ideálním místem na poznání lidu kmene Toposa, jednoho z největších etnik v Jižním Súdánu. Kmen se odstěhoval kvůli suchu z pohoří Losolia v Ugandě, kde sídlil původně. Lidé hovoří jazykem turkana, stále ještě žijí původním způsobem života jako chovatelé dobytka. Navštívíme jednu z jejich vesnic, jejíž obyvatelé mají obličeje a těla typicky zdobená jizvami, rty jim zdobí piercing.

4. den: Boya Hills – kmen Laarim. Směřujeme do pohoří Boya Hills za setkáním s lidem malého kmene Laarim, který je jednou z nejtradičnějších etnických skupin v Jižním Súdánu. Laarimové, též známí jako Boya nebo Narim, jsou nilští lidé žijící v malých osadách v malebném pohoří Boya. Jsou vynikající stavitelé a jejich domečky v kopcovitém terénu nás o tom přesvědčí. Zdobí si obličej jizvením a piercingem rtu. Laarimové sem přišli z Etiopie v 18. století a jejich život se točí kolem hospodářských zvířat. Nejenže je chovají na maso, mléko, pro kůži či rouno, ale jsou nezbytná i jako věno potřebné pro získání nevěsty. Je to celý jejich majetek. Útok na dobytek či jeho krádež je otázka nejen cti ale i života a smrti. Dědiční náčelníci jsou velmi respektovaní a dodnes vykonávají společné rituály na přivolávání dešťů.

5. den: Království Ilieu – kmen Lotuko. Vydáme do horského království Ilieu. Naše auta necháme na úpatí skalnatých kopců a asi půlhodinu vystoupáme nenáročným terénem do tradiční vesnice kmene Lotuko. Kmen Lotuko je rozdělený do čtyř malých království, přičemž každé je na jedné hoře. Prohlédneme si vesnici s krásnými stavbami, zdi budov jsou kamenné, kameny zapadají přesně do sebe a stavby harmonicky splývají s krajinou. Setkáme se s místními lidmi a večer strávíme s místní komunitou. Čeká nás večeře, tradiční hudba, tance a nocleh ve stanech.

6. den: Kmen Dinka. Vrátíme se zpět do Džuby (asi 4 hodiny). Obědvat budeme v místní restauraci, zatímco si naši průvodci doplní zásoby, palivo, a pak vyrazíme na další cestu. Lid kmene Dinka tvoří 18% populace celé země a jsou největším etnickým kmenem v Jižním Súdánu. Dinkové jsou známi svým životem dokonale spjatým s jejich stády. Jejich vysoké štíhlé postavy s velmi tmavou pokožkou jsou nepřehlédnutelné. Každý majitel pozná všechny své krávy podle jména a všechny jejich zvláštnosti. 

7. den: V kraji kmene Mundari. Opustíme kmen Dinka a vyrázíme cestami Jižního Súdánu na sever do Terakeka. Tato oblast je domovem lidí kmene Mundari, kterých zde žije asi 100 000, v úrodné křovité savaně ležící po obou březích Bílého Nilu. Navštívíme vesničku kmene Mundari a uvidíme jejich tradiční způsob života. Mundari jsou opět chovatelé dobytka. Soužití s ním a péče o něj je pro ně životním stylem. Dobytek je pro ně vším, je to známka prestiže, používají jej jako věno, jako zdroj příjmu i jako symbol postavení v kmeni. Stále zde přežívá zvyk malování a jizvení tváře. Na čele téměř každého muže či ženy najdete typický trojitý symetrický vzor jizev ve tvaru písmene V. Kouř z hořícího dobytčího trusu funguje jako ochranné antiseptikum, popelem s prachem se Mundari chrání před silným sluncem a navíc jej roztírají dobytku po kůži jako ochranu před hmyzem. Nocleh ve stanech.

8. den: Ráno se dobytek vyžene na pastvu a vesnice se takřka vylidní. Užíváme si poslední výhledy na krajinu, savanu, mohutnou řeku Bílý Nil a zahájíme návrat do Juby. Naše cesta Jižním Súdánem je u konce a v odpoledních hodinách odlétáme zpět do Evropy.

9. den: Přílet a návrat domů.

Cena zájezdu zahrnuje

Místní přelet Juba – Kapoeta, služby českého průvodce, služby místního anglicky mluvícího průvodce, pronajatou dopravu terénním vozem, všechny transfery na letiště a z letiště v Africe, 2x ubytování v hotelech a 4x nocleh ve stanu, 6x snídaně, 5x oběd, 5x večeře, balenou vodu po dobu celé expedice, aktivity podle programu, povolení ke vstupu do místních států, povolení fotografovat.

Cena zájezdu nezahrnuje

E-visa do Jižního Súdánu (cca 100 USD), individuální cestovní pojištění léčebných výloh a stornopoplatků, strava mimo výše uvedené, fakultativní výlety, bakšišné.

Letenky

Cena mezinárodní letenky včetně letištních tax je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 22.200 Kč. Více informací zde.

Víza

E-visa budeme vyřizovat před cestou (cena cca 100 USD).

Náročnost

Zájezd je určen pro cestovatele, kteří se spokojí s menším komfortem v turisticky málo navštěvovaných oblastech. Je potřeba počítat s nízkým hygienickým standardem a s přesuny po nekvalitních komunikacích, 4x bude nocleh ve stanu.

 

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme.

Další informace