Nabízíme zprostředkování pojištění stornovacích poplatků standart u pojišťovny Allianz.

  • Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vzniknou dle smlouvy o zájezdu vyúčtováním stornovacích poplatků ceny zájezdu nebo letenky v důsledku pojistné události.
  • Pojištění stornovacích poplatků uhradí za Vás stornovací poplatky v případě, že Vám vážný důvod (nemoc, úraz, COVID, karanténa) nedovolí vycestovat a zaplacenou cestu musíte zrušit.

  • Cena pojištění je 4% z ceny cestovní služby (cena zájezdu, letenky), spoluúčast 20%.

  • Pojištění stornovacích poplatků vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy. Pojištění stornovacích poplatků může být sjednáno až do 21 dnů po úhradě cestovní služby, nejpozději však 30 kalendářních dnů před plánovaným odjezdem. Je-li cestovní služba zakoupena méně než 30 kalendářních dnů před plánovaným datem odjezdu, musí být pojištění stornovacích poplatků sjednáno a platba za pojištění provedena do jednoho kalendářního dne (24 hodin) ode dne zakoupení cestovní služby, jinak nevznikne.
  • Pokud budete chtít výše uvedené pojištění stornovacích poplatků zajistit, informujte nás o tom v přihlášce – cestovní smlouvě.
  • Allianz podmínky stručně, Allianz podmínky (strana 11)