• 17.01.2021 - 08.02.2021 | 23 dní89 500 Kč

Jedinečná cesta do  tropické Afriky s výstupy na hory v Kongu, Rwandě a Ugandě.

 

Malý vnitrozemský stát ve střední Africe. Oficiální název je Rwandská republika, země je členem Commonwealthu. Sousedí s Ugandou, Burundi, Tanzánií a Demokratickou republikou Kongo. 

národnostní složení: Hutuové (cca 84%), Tutsiové (cca 15 %) - to jsou velmi znešvářená etnika, obecně se v rámci uklidnění všichni obyvatelé označují jako "Rwanďané" bez etnické příslušnosti. V 90. letech probíhala na území Rwandy kruté občanská válka během níž docházelo k hroznému vyvražďování především etnické skupiny Tutsiů.

náboženství: katolické, protestantské, méně pak i muslimské

měna: rwandský frank (RWF)

úřední jazyky: angličtina, francouzština, rwandština, některé menšiny mluví svahilsky