Tibetem na osobitých motocyklech Royal Enfield. Divukrásnou krajinou za starobylými kláštery plnými jedinečných uměleckých památek, do malebných horských vesnic i mezi kočovníky.

Na motocyklu Royal Enfield mystickým Tibetem

Panoramaty nám budou nejvyšší hory světa, vyjedeme až do základního tábora Mt. Everestu. Pomyslným cílem cesty je hlavní město Tibetu – Lhasa s nejposvátnějším tibetskými místy – chrámem Jokhang, palácem Potala.

  • Termíny
  • 31. 08. 2019 - 20. 10. 2018
  • Počet dní
  • 21 dní
  • Cena zájezdu
  • 110 000 Kč
  • Cena letenky
  • 19 000 Kč
  • Celková cena
  • 129 000 Kč

Předběžný program zájezdu Tibet na motocyklu

1. – 2. den: Letecky do Káthmándú, přesun na hotel.

3. den: Vyřízení víza do Tibetu, návštěva památek Káthmándú – chrámový komplex Svajambhunát, palácové náměstí Dubar Square,..

4. den: Přejezd do Tibetu horkým nepálským venkovem, nocleh za hranicemi v Zhangmu 2 300 m, 120 km.

5. den: Zhangmu – Nyalam 3 750 m, přejezd pouhých (z důvodů aklimatizace) 40 km silnicí dramaticky strmou soutěskou. Případný krátký výlet směrem k BC pod Shisa Pangma.

6. den: Nyalam – Tingri. Přes sedlo Yakri Shong 5 130 m s fantastickým výhledem na Shisa Pangmu 8 013 m, Cho Oyu 8 201 m sjedeme do údolí řeky Phung Chu, nocleh v Tingri 4 340 m s výhledem na Mt. Everest 8 848 m a jiné horské velikány, 160 km.

7. den: Tingri – Žikace. Kvalitní silnicí přes sedlo Gyatso La 5 160 m, panoramatickým okolím 300 km do Žikace, druhého největšího města Tibetu, 300 km.

8. den: Prohlídka kláštera Tashilhunpo, sídlo pančenlámy – jeden z největších a nejkrásnějších tibetských klášterů, který na rozdíl od mnoha jiných nebyl zničen za kulturní revoluce. Absolvování čínské autoškoly – testy, jízdy, zdravotní prohlídka, po něhož absolvování obdržíme čínský řidičský průkaz. Nezbytnost pro naši cestu – také velká legrace.

9. den: Žikace – Nakartse. Návštěva nekomerčního kláštera Tsechen. Scénickou silnicí přes sedlo Karo La 5 086 m s výhledem na zasněžený monumentální vrchol Nochin Kansang 7 138 m. Cíl je v městečku Nakartse 200 km.

10. den: Nakartse – Lhasa. Výjezd ke klášteru Samding s výhledem na posvátné jezero Yamdrok Tso 4 490 m a vrchol Kulha Kangri 7 554 m. Kolem jezera pokračujeme do Lhasy s přejezdem sedla 4 794 m. 160 km.

11. den: Lhasa – hlavní a největší město Tibetu, duchovní centrum a hlavní turistický magnet země. Nenecháme si ujít chrám Džokhang – nejdůležitější tibetský chrám, středobod celého tibetského světa. Impozantní palác Potála, kdysi sídlo dalajlámů, dnes muzeum. Norbulingka – letní rezidence dalajlámů.

12. den: Lhasa – Yangpachen. Přejezd do termálních lázní nebo nebo návštěva bývalého největšího klášterního komplexu Gandan, kde žilo 10 000 mnichů. Za čínské kulturní revoluce byl zničen a dnes je opraven do původní podoby a krásy.

13. den: Yangpachen – Žikace. Přejezd odlehlým tibetským venkovem do Shiratse. V případě, že předchozí den navštívíme komplex Ganden, pojedeme do Žikace ze Lhasy podél posvátné řeky Bramhaputry.

14. den: Shigatse  – Chushar. Klášter Sakya, výlet do bočního údolí z Chushar. 180 km.

15. den: Chushar – Rongbuk 4 880 m. Zprvu po kvalitní silnici Friendship Highway, posléze štěrkovou cestou sedlem Pang La 5 200 m až do kláštera Rongbuk a k základnímu táboru pod Mt. Everest. Nocleh ve vytápěných stanech. 200 km.

16. den: Rongbuk – Tingri. Výšlap do základního tábora pod Mt. Everestem 5 100 m. Na motorkách návrat do Tingri úžasným sedlem Lamna La – pasoucí se stáda yaků a koz, zasněžené vrcholy hor,… Nocleh v hostelu s horkými prameny.

17. den: Tingri  – Zhangmu. Návrat k hranicím s Nepálem. 200 km.

18. den: Zhangmu – Káthmándú. Překonání hranic a zpět do hlavního města Nepálu, 120 km.

19. den: Památky Káthmándú a okolí – Bhaktapur, Čangu Narájan, Pašupatináth .,…

20 – 21. den: Odlet domů.

Cena zájezdu zahrnuje

Pronájem motocyklů Royal Enfield 500 ccm, mechanik motocyklů, ubytování, povinné doprovodné vozidlo, průvodce v Tibetu, český průvodce, poplatky Číně za provoz motocyklů, pojištění proti úpadku CK, testovací jízda na Enfieldu v Praze.

Cena zájezdu nezahrnuje

Stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků, benzín do motorek – asi 3 000 Kč, jídlo – asi 300 Kč/den, škody na motorce (způsobené, havárií, terénem, krátkodobým opotřebením), doporučené kapesné i s rezervou 600 USD, nepálské vízum 40 USD, čínské vízum 114 USD, vratná záloha za poškození motorky 200 USD.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně zájezdu do maximálního limitu 19 000 Kč. Více informací zde.

Pojištění léčebných výloh

Není v ceně zájezdu.

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 2,5 % ceny zájezdu, podrobnosti zde.