Tibet – země osobitých lidí, mystického kouzla, věčných poutníků a tajemného buddhismu. Zažijte jeho krásu na vlastní kůži v sedle kola. Během 18 dní ujedeme 1 100 kilometrů, navštívíme buddhistické kláštery, přejedeme pětitisícová sedla a spatříme šest osmitisícovek.

Cyklistika v Tibetu s doprovodným vozidlem

Na kole vyjedeme až do základního tábora Everestu v 5 200 m. Zavazadla a unavené cyklisty poveze doprovodné vozidlo. Cesta vede zejména po kvalitní asfaltové silnici mezi Lhasou a Káthmándú, tzv. Friendship Highway, z které budeme odbočovat na šotolinové cesty.

  • Termíny
  • 29. 08. 2019 - 22. 09. 2019
  • Počet dní
  • 25 dní
  • Cena zájezdu
  • 75 000 Kč
  • Cena letenky
  • 29 000 Kč
  • Celková cena
  • 104 000 Kč

Předběžný program zájezdu Tibet na kole

1. – 3. den: Let z Prahy do Pekingu, prohlídka Zakázaného města, náměstí Nebeského klidu, případně dalších památek.

4. – 5. den: Lhasa, hlavní a největší město Tibetu, duchovní centrum a hlavní turistický magnet země. Navštívíme nejdůležitějším tibetský chrám Jokhang, středobod celého tibetského světa. Impozantní palác Potala, kdysi sídlo dalajlámů, dnes živé muzeum. Norbulingka – bývalá letní rezidence dalajlámů.

6. den: Aklimatizační etapa převážně po rovině na jihozápad ze Lhasy do Chushulu. Asfalt, 73 km, 4 h.

7. den: Můžeme se vykoupat v posvátné Brahmaputře a pak vystoupáme do sedla Kamba La (4794 m), sjedeme k posvátnému jezeru Yamdrok Tso (4490 m) a podél jeho břehů dosáhneme městečka Nakartse. Na závěr cesty si můžeme přidat zajížďku ke klášteru Samding. Asfalt, 95 km, 7 h (+ 20 km šotolina).

8. den: Výjezd pod monumentálním zasněženým vrcholem Nochin Kansang 7138 m do sedla Karo La (5086 m) a sjezd do Gyantse. 110 km, 7 h, asfalt.

9. den: Gyantse  – prohlídka kláštera Pelkor Chöde s největších stúpou v Asii a pevnosti nad starým tibetským městem. Relaxační den. (Možnost cyklovýjezdu do sedla Yung La (4650 m) – šotolina, + 700 m, 50 km.)

10. den: Podél řeky Nyang Chu do druhého největšího města v Tibetu Shigatse. Asfalt, 96 km, 5 h.

11. den: Shigatse – prohlídka kláštera Tashilhunpo, sídlo pančenlámy – jeden z největších a nejkrásnějších tibetských klášterů, který na rozdíl od mnoha jiných nebyl zničen za kulturní revoluce. Odpoledne přes sedlo Tra La (4050 m) do Gedingu. Asfalt, 60 km, 3 h.

12. den: Přes sedlo Tsuo La (4500 m) do bývalého hlavní ho města Tibetu Sakya – tibetské město, starý a nový klášter. 50 km, 3 h.

13. den: Prohlídka kláštera a širokým údolím do Lhatse. Asfalt, 50 km, 3 h.

14. den: Přes sedlo Lhakpa La (5267 m) s výhledem na Mt. Everest do Baber-Shegaru (New Tingri). Asfalt, 83 km.

15. den: Vjezd do NP Qomolangma, přes sedlo (Pang La 5150 m) s jedinečnými výhledy na Makalu, Lhotse, Everest a Čho Oju, sjezd nekonečnými serpentinami a mezi skalami až do 4 400 m do Pedruku. Asfalt 12 km, šotolina 52 km.

16. den: Další den pozvolné stoupání až za nejvýše položený klášter na světě Rongbuk 5000 m a nocleh v Everest Tent Kempu v zateplených stanech. 60 km, šotolina.

17. den: Ráno návštěva vyhlídky k základnímu táboru Everestu. Návrat na Friendship Highway přes úžasné sedlo Lamna La 5120 m – pasoucí se stáda jaků a koz, zasněžené vrcholy hor,… a nikde nikdo. Nocleh v Old Tingri. 80 km, šotolina.

18. - 21. den: Neustále se měnící výhledy na zasněžené vrcholy, vesničky, rozbořené pevnosti a jezera, Famózní sjezd až na hranice s Nepálem. Překročení hranice do Nepálu. Následně naložíme kola na auto a předeme do královského Unescem chráněného města Bhaktapur. Zde strávíme jedinečný večer v úžasné atmosféře středověkého města, kde se zastavil čas.

22. – 23. den: Prohlídka Bhaktapuru, přejezd do Káthmándú. Prohlídka jednoho z nejposvátnějších hinduistických míst – Pašupatináthu, Unescem chráněného Durbar Square, buddhistické stupy Svajambúnáth, nakupování rukodělných výrobků,..

24. – 25. den: Odlet domů.

Cena zájezdu zahrnuje

Průvodce CK a místní průvodce, doprovodné vozidlo, ubytování, povolení ke vstupu do Tibetu, vstup do NP Qomolangma, mapy,

Cena zájezdu nezahrnuje

Stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků., vízum do Tibetu (2300 Kč), vízum do Nepálu (25 USD koupíme na hranici), vstupy do památek v Nepálu (1000 Kč),  přeprava za nadváhu kola na trase Peking – Lhasa 30 – 70 USD.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně zájezdu do maximálního limitu 29 000 Kč. Více informací zde.

Pojištění léčebných výloh

Není v ceně zájezdu. 

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 2,5 % ceny zájezdu, podrobnosti zde.