Kyrgyzstán pro cestování otevřen za podmínky negativního PCR testu. Vysokohorská turistika přes čtyřtisícová sedla, pastviny, lesy i ledovce v podhůří Ťan – šanu. Poznání přírody a života kočovného národa Kyrgyzů.

Zájezd do Kyrgyzstánu - podhůří Ťan-šanu

Nekonečné dálky, divoké, liduprázdné hory. Bílé louky kvetoucích protěží, ostrý zápach žhnoucího kyzjaku, hukot ledovcových řek, temné dunění praskajících ledovců. Hrdelní výkřiky Kyrgizů, ženoucích se jako vítr v sedle za zatoulaným koněm, tklivé melodie tatarských písní, nepochopitelné našemu sluchu, a přece tak jedinečně zapadající do rytmu jedoucího koně. Stovky ledovců a zasněžených vrcholů, proti nimž vypadají evropská horstva jako směšné hračky. Takový je Ťan-Šan. Divoký a nelítostný. A přece tak krásný…
Z knihy K nebeským vrcholkům hor

 • Termíny
 • 15. 07. 2023 - 30. 07. 2023
 • 15. 07. 2023 - 05. 08. 2023
 • Počet dní
 • 16 dní
 • 22 dní
 • Cena zájezdu
 • 30 000 Kč
 • 37 000 Kč
 • Cena letenky
 • 12 000 Kč
 • 12 000 Kč
 • Celková cena
 • 42 000 Kč
 • 49 000 Kč

Předběžný program zájezdu do Kyrgyzstánu

1.-2. den: Přelet do Biškeku, transfer mikrobusem podél jezera Issyk-kul do podhorského městečka Karakol. Cestou zastávka v Čolopon Ata s prohlídkou pozoruhodných petroglyfů z přelomu letopočtu. Zaplavání v jezeru Issyk-kul - po Titicaca druhé největší horské jezero světa. Ubytování v jurta campu, nákup plynových kartuší a potravin na první trek. Nekonečné možnosti ochutnávek skvělé kyrgyzské kuchyně v místních restauracích.

3.den: Mikrobusem do malých horských lázní s termálními prameny Jeti Oguz s pozoruhodným skalním útvarem z červeného pískovce nazývaný  Sedm volů. Zajímavostí je fakt, že v místním sanatoriu se připravoval sovětský kosmonaut Jurij Gagarin před odletem do vesmíru. Odtud vyrazíme podél řeky do opravdových hor Ťan-šanu. Pozvolné stoupání a střídání lesa a horských luk se stády koní nás po 11km přivedou k rozvětvení dolin na krásné místo k táboření u divoké ledovcové řeky. Z tábořiště jsou vidět ledovce a bílé vrcholky Terskey Ala-Too. ↔ 11,5 km, ↑ 560 m, ↓60 m

4.den: Pásmem lesa a později klikatým chodníkem protínajícím horské louky a říčky dolinou do vysokohorského sedla Teleti pass 3 759 m. Cestou potkáme malá tábořiště pastevců a jejich stáda polodivokých koní. Projdeme sedlo a zprvu po sněhovém poli, později skalnatým úbočím sejdeme k dalšímu travnatému tábořišti s vodou a výhledem do údolí. ↔ 11,5 km, ↑ 1240 m, ↓170 m 

5.den: Zprvu po loukách a později pásmem kosodřeviny sestup divokou dolinou Teleti Kar do Karakolské doliny. Podél ledovcové řeky Karakol mírným klesání do alplagru s možností koupit základní potraviny. ↔ 7 km, ↑ 0 m, ↓1040 m

6.den: Pozvolným stoupáním lesem dolinou Kurgak podél stejnojmenné divoké říčky. Nad pásmem lesa se kamenitým úbočím a prudkou závěrečnou morénou přiblížíme k výtoku jezera. Odměnou nám bude pohled na modrozelenou hladinu horského jezera Ala Kel, ve kterém se zrcadlí okolní čtyřtisícové vrcholky okolních štítů. Po odpočinku výstup do sedla Ala Kel 3 860 m, kde si vychutnáme pohled na jezero a okolní hory. Sestup zprvu po sněhovém poli a horský chodník vedoucí po zelených loukách až k pasteveckým jurtám. ↔ 8,5 km, ↑ 1610 m, ↓540 m

7.den: Travnatými úbočími doliny Keldike pomalu sestoupíme do pásma lesa a později prudším klesáním dorazíme k řece Arashan. Cesta vede opět nádhernými horskými loukami plnými horské květeny a na travnatých úbočích lze spatřit kozorožce s typickými zahnutými rohy. Podél řeky již mírným klesáním dorazíme k malé turistické základně a horským lázním Altyn Arashan 3 319 m. Občerstvení a koupání v místních horkých pramenech -  opravdový požitek pro každého. Zilem do jurta campu v Karakolu. ↔ 10,5 km, ↑ 30 m, ↓1180 m

8. den: Zasloužený odpočinek, koupání v jezeře Issyk-kul, návštěva muzea Převalského, gastro experimenty do vyčerpání.

9.den: Dobrodružnou cestou vojenským Zilem hluboko do hor Ťan-šanu na vojenskou základnu Echkili Tash, kam se lze dostat jen se speciálním povolením. Odtud již pěšky podél řeky dolinou Sary Džas, pomalým stoupáním širokým údolím zamíříme k nejvyšším vrcholkům. ↔ 13 km, ↑ 250 m, ↓0 m

10.den: Na začátku etapy přebrodíme ledovcovou řeku a odbočíme do doliny Tjuz. Uvidíme stáda kozorožců (symbol Kyrgyzstánu) i jejich obrovských rohů ležící na horských loukách. Odtud vystoupáme k nádhernému jezeru ve výšce 3 940 m, kde strávíme noc. ↔ 13 km, ↑ 500 m, ↓0 m

11.den: Výstup ledovcovou morénou do sedla Tjuz 4 001 m s výhledem na opravdové horské velikány - Nansen Peak 5 697 m, Chan-Tengri 7 010 m, ledovec Engilchek (šestý nejdelší nepolární ledovec s délkou přes 60 km). V sedle můžeme odložit batohy a vystoupit na vrchol Tjuz 4 265 m. Sestup k řečišti ledovcové řeky a kempování u čela ledovce Engilchek. ↔ 8,7 km, ↑ 440 m, ↓1250 m

12. den: Přebrodíme boční rameno řeky a po jedné z morén vstoupíme do labyrintu séraků ledovce Engilchek. Celou jeho šíří přejdeme na protilehlou stranu ledovcového údolí. Mineme obrovské, ledovcem vyleštěné barevné balvany a bouřlivý výtok v místě, kde z ledovce vyvěrá stejnojmenná řeka. Sestup boční morénou až k poslednímu campu u přítoku ledovcové řeky At Jailoo. ↔ 21 km, ↑ 240 m, ↓380 m

13. den: Ráno nás čeká brod a posledních 5 km na základnu At Jailoo s hospůdkou, výborným jídlem a pivkem. Nezničitelným Zilem návrat do Karakolu. ↔ 4 km, ↑ 0 m, ↓60 m

14.den: Přejezd do Biškeku se zastávkou v kaňonu Skazka - morfologicky neskutečně bohatý skalní labyrint vzniklý nesourodým zvětráváním barevných pískovců. Koupání v Issyk-kulu a k večeru příjezd do hotelu v Biškeku.

15.den: Nákupy na místním tržišti plném barev,vůní a všemožného zboží. Zajímavostí města Biškek, závěrečný večírek,…

16.den: Odlet.

 

Varianta zájezdu 22 dní

16.–18. den: Trekking v NP Ala Acha – pastviny, koně, skalnaté hory s nejvyšším vrcholem Semenov Tianshanskii 4895 m. Údolím řeky Ala Archa do Razeka, nalehko výstup k ledovci Semjonov. ↑ 1900 m, ↓ 1900 m, ↔27 km.

19.–21. den: Dolina Issyk Ata s horkými prameny (koupání), trek k jezeru Ortolake Ata v 2 989 m. Výstup k ledovci nalehko, koupání v horkých pramenech v lázních Issyk ata, návrat do Biškeku. ↑ 1700 m, ↓ 1700 m, ↔48 km.

22. den: Letecky Biškek – Praha

Symboly ↑ a ↓ označují denní součet všech převýšení nahoru a dolů.

Program se může změnit dle okolností, vždy ku prospěchu věci – zážitkům z nekomerčního Kyrgyzstánu. První etapa lze prodloužit nebo i zkrátit.

Cena zájezdu zahrnuje

Ubytování, průvodce, povolení pro vstup do pohraniční oblasti, mapy, doprava, 4 x snídaně v Karakolu, pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje

Stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků, případný nosič (35 EUR/den, nese15 kg).

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně zájezdu do maximálního limitu 12 000 Kč. Více informací zde.

Víza

Občané ČR nepotřebují pro turistický pobyt do 60 dní kyrgyzstánské vízum.

Náročnost

Určeno pro vysokohorské turisty, kteří jsou připraveni na pětidenní pochod 5–6 hodin denně. Treky nejsou technicky náročné, ale je dobré mít zkušenosti s pohybem v horách a vyšší nadmořské výšce.

Ubytování

4 x v jurtě se snídaní, 10 x vlastní stan, 1 x penzion v Biškeku.

Vybavení

Kvalitní stan, spacák, boty, oblečení pro teploty i kolem 0 °C, lékárna, kvalitní opalovací krém, benzinový nebo plynový vařič (kartuše k zakoupení v Karakolu).

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 4 % ceny zájezdu, podrobnosti zde.

Další informace

Podmínkou pro vstup do Kyrgyzstánu - negativní test na COVID-19 starý maximálně 72 hod. Podrobnosti zde.

Před návratem do ČR je podle nového nařízení MZV ČR povinnost absolvovat PCR test na covid-19 před odletem z Kyrgyzstánu. Po návratu do ČR je nutné nastoupit neprodleně do karantény. Ta může být ukončena po RT-PCR testu na vlastní náklady nejdříve 5 dnů po příjezdu. Situace se mění, aktuální podmínky zde.