Čad - kouzelné Ennedi, dobře ukrytý zázrak Sahary

Vydejte se s námi do srdce Afriky a projedeme subsaharský i saharský Čad, přes savany a Sahel až do výhně saharské pouště, abychom poznali kouzelnou krásu Ennedi. Čekají nás kontrasy skalních útvarů, barevných písečných dun, modravých i zelených vod jezer. V některých jistě uvidíme i místní populaci krokodýlů.  

Poznávací zájezd do Čadu 

Na cestě budete poznávat také místní kulturu, projíždět vesnice obydlené různými etniky, nevynecháme ani pestrobarevné trhy, solné doly a velbloudí karavany. 

Uvedená cena platí pouze při počtu klientů 11-12, viz níže. 

 

  • Termíny
  • 11. 11. 2023 - 28. 11. 2023
  • Počet dní
  • 18 dní
  • Cena zájezdu
  • 89 500 Kč
  • Cena letenky
  • 20 000 Kč
  • Celková cena
  • 109 500 Kč

Předběžný program zájezdu Čad - kouzelné Ennedi, dobře ukrytý zázrak Sahary

1. - 2. den: Individuální doprava do místa odletu, do Prahy, Vídně nebo jiného blízkého letiště, odlet, mezipřistání a přílet do N´Djameny, hlavního města Čadu. Setkání s těmi, kteří nás budou po celou dobu na naší cestě provázet. Přesun do hotelu, ubytování (hotel se snídaní).

Pozn: Pokud by se podařilo koupit nějaké výtečné letenky s odletem ráno a příletem večer, bude mít zájezd pouze 17 dní. Naopak, pokud by letové řády byly špatné při cestě tam i zpět, může se protáhnout do 19. dne. Ale zde uvedená délka 18 dní včetně cesty je nejpravděpodobnější. Zájezd nelze zkrátit, naopak prodloužení je možné (tento itinerář např. s největší pravděpodobností neskýtá žádný prostor ani k prohlídce hlavního města, i když pravděpodobně poslední den dorazíme do metropole brzy a tak by se to dalo nějak zařídit).

3. - 5. den: Sahel a hory Mongo, 1260 km

Dobrodružství začíná. Vyrazíme našimi vozy 4 x 4 směrem na východ, nejprve po asfaltové cestě protínající širokou pláň do Massaguet. Zamíříme směrem k městečku Mongo, po cestě navštívíme vesnice Bitkin a Ab Touyour a poté se již ocitneme v hornaté sahelské oblasti Guerra typické svými žulovými vrcholy. Oblast je zajímavá i z etnologického hlediska - sídlí zde etnikum Hadjerai (lidé země kamenů), farmáři a lovci používající důmyslné techniky. V navštívených vesnicích možná shlédneme malé, ale pestrobarevné trhy. Projedeme obrovskou savanou až k vlastnímu městečku Mongo, které se nachází na hraně masívu Aboutelfane (Mont Guerra, 1500m).

Kopcovitou krajinou se zelenými údolími zamíříme do Oum Hajer a přijedeme do Abeche, dávného starobylého města Čadu, hlavního města království Ouaddai, kde byla křižovatka významných karavanních cest a velký trh s otroky. I když jeho sláva dávno pominula, stále si udržuje svou orientální příchuť. Uvidíme velbloudy, oslíky, muže v turbanech, ženy nesoucí na hlavě svůj náklad. Projdeme si staré uličky s mešitami, zajdeme na tržiště, kde si můžete ochutnat třeba i velbloudí maso,...

A konečně zamíříme na sever - do pouště Ennedi. Krajina je čím dál opuštěnější, pouště přibývá. Farmářské usedlosti končí, jejich místo zaujmou skupinky nomádských pastevců. Polopouštní Sahel mizí, Sahara se ujímá vlády. Projedeme vesnicí Arada a již jen písčitá stezka nás dovede do vesnice Kalait, křižovatky pouštních cest.

6. - 8. den: Wádí Archei, Guelta (jezero) Archei, Great Ark - velký oblouk

Pokračujeme asi 100 km na sever a pak to začne! Octneme se v téměř neskutečné oblasti pískovcových skal a výtvorů, přesahujících veškerou představivost. Na území, kde žijí polonomádské kmeny Gaeda, Tama a Zagawa. Příroda zde vytvořila útvary neuvěřitelné krásy - hrady, katedrály, oblouky - vše je gigantické velikosti. Jsou tu podzemní zásoby tisíce let staré vody, bez kterých by nebylo možné přežít. A na konci tohoto údolí je velká Guelta de Archei, místo, kde podzemní vody vyvěrají z hlubin a tvoří jezero mezi skalami. Můžeme zde potkat nomády Toubous a jejich ohromná stáda velbloudů, kteří sem přicházejí utišit svou žízeň. Rovněž je to jedno z mála míst, kde ještě můžeme vidět živoucí příklady saharských krokodýlů. A k tomu všemu zde bývalé civilizace po sobě zanechaly stopy ve formě ojedinělých skalních maleb, do nedávné doby neznámých. A noci na zdejších dunách zážitky jen umocní - až se okolní skály při zapadajícím slunci zbarví do červena....

9. - 10. den: Mourdi - oblast červených dun

Dojedeme do prefektury Fada, navštívíme starou pevnost a důležitou palmovou plantáž. Vykonáme nezbytné formality a poté vyrazíme do Mourdi, oblasti řetězců mohutných dun, ve kterých se ztrácí občasné osamělé hory. Po starých karavanních cestách pojedeme směrem k soliskům Demi a Teguedei.

10. - 13. den: Jezera Ounianga - skupiny Kebir a Serir

Nejsevernější region na naší cestě žije pouze z těžby soli a obchodování s ní. Těžba je povrchní pod širým nebem a téměř každý den vycházejí dlouhé karavany velbloudů na svou cestu, aby na jejím konci svůj náklad směnily za proso a čirok. Po opuštění Teguedei zdoláme útes Ounianga a před námi se zjeví prvá jezera. Neuvěřitelná jezera obklopená palmami a písčitými mnohobarevnými splazy vtékajícími do modrých a zelených vod. Jen těžko si lze představit na Sahaře krásnější a neobyčejnější krajinu. Jezer je celkem 18 a jsou rozdělena do dvou skupin - Kebir (4 jezera) a Serir (14 jezer). I přes vysoký odpar a minimální srážky jezera nevysychají, neboť jsou zásobována podzemními vodami.

Po opuštění jezerní krajiny se naše putování opět stočí, tentokrát na jih. V místě Ouaddi Doum proběhla velká bitva s Libijci během libijské okupační války rozpoutané kvůli mohutným nalezištím uranu na severu země. I z cesty uvidíme zbytky zbraní, raket a tanků rezivějících v okolní poušti. Naše cesta pak pokračuje další zajímavou pasáží mezi dunami a skalami.

14. den: "Katedrála" Bicharagara a rozloučení s pouští Ennedi

Rozloučení s pouští Ennedi. Ale jaké rozloučení! Pískovcové "chrámy" Bicharagara, úžasný kontrast skal a písku. Téměř zoufalí opustíme toto místo a vydáme se zpět na dlouhou cestu Sahelem. Mineme i bývalou vojenskou základnu Qumchalouba.

15. - 17. den: Přes pláně a oblast Bahar Ghazel zpět do N´Djameny, 530 km

Čeká nás dlouhá, ale nikoli nezajímavá cesta zpět do hlavního města. Budeme zastavovat u vodních zdrojů, kde nomádi z kmenů Toubou a Kereda napájí svá stáda velbloudů a krav, budeme sledovat jejich práci a nezřídka i jejich děti. Budeme míjet staré útulky a nyní již vyschlá jezera a přes Massakori se navrátíme do N´Djameny, kde budeme mít zajištěno místo k provedení vytoužené očisty - a tato sprcha bude posledním prožitkem před odletem domů. Odlet pravděpodobně již tento večer.

18. den: Návrat do Evropy.

Cena zájezdu zahrnuje

Veškerou místní dopravu - pronajatý vůz 4x4 po celou dobu akce včetně pohonných hmot a poplatků, s mítním řidičem, veškeré ubytování (1x hotel po příletu, 1x  tzv. "shower room" před odletem, zbytek cesty pronajaté stany pro dvě osoby s matracemi 180 x 70 x 7 cm), většinu stravování (od snídaně v N´Djameně až po návrat do místa odletu, čili bez jídla jen část posledního dne). Veškeré vstupy, český průvodce, místní průvodce. Pojištění CK proti krachu.

Cena akce: 109 500 včetně letenky při 11 - 12 klientech 
Cena akce: 114 500 včetně letenky při 9 - 10 klientech
Cena akce: 119 500 včetně letenky při 7 - 8 klientech, při méně než 7 klientech nelze akci uspořádat.

 

 

Cena zájezdu nezahrnuje

Voda po celou dobu akce, čadské vstupní vízum a náklady spojené s jeho vyřizováním, bakšišné 50 USD (povinné - vybere průvodce na začátku akce), individuální cestovní pojištění LV a stornopoplatků. 

Letenky

Cena letenky (vč. letištních tax) je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 20 000 Kč. Více informací zde .

Víza

Budeme vyřizovat předem.

Služby za příplatek

Single příplatek za noc v jednolůžkovém pokoji  a za stan pro 1 osobu je 5000 Kč/os.

Náročnost

Mírně až středně náročné kvůli cestovatelskému nepohodlí a klimatu.

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 4 % ceny zájezdu, podrobnosti zde.

Další informace

Je potřeba mít s sebou nejméně 2x foto pasového formátu pro policejní formality, raději více.