Zájezd do severního Mexika je určen pro každého zdravého turistu, případné delší procházky v Měděném kaňonu budou přizpůsobeny kondici účastníků, případně řešeny variantně.

Poznávací zájezd do severního Mexika

San Miguel de Allende, Guanajuato a především perla mexického baroka Zacatecas - koloniální stříbrná města vybudovaná z bohatství zdejších stříbrných dolů. Památky, muzea, možnost návštěvy bývalého dolu, Měděný kaňon Barranca del Cobre vláčkem i pěšími výlety. A zakončení na polostrově Baja California.

  • Termíny
  • 06. 03. 2021 - 21. 03. 2021
  • Počet dní
  • 16 dní
  • Cena zájezdu
  • 49 500 Kč
  • Cena letenky
  • 20 000 Kč
  • Celková cena
  • 69 500 Kč

Předběžný program zájezdu do severního Mexika

1. - 2. den: Odlet z Prahy, po nutném mezipřistání přílet do Mexico City. V případě času prohlídka nejzajímavějších částí centra města. Pro důkladnější prozkoumání hlavního města se ale jistě lépe hodí jiný typ zájezdu - směřující za památkami z doby Aztéků, Olméků, Toltéků, Zapotéků a samozřejmě Mayů, tedy směřující na východ, nikoli na sever od hlavního města.

3. - 4. den: San Miguel de Allende a Guanajuato - první dvě z trojice nejvýznamějších "stříbrných měst". San Miguel - krásné město zasazené mezi kopce, plné starých budov a kamenných uliček. Dominantní růžová farní budova, Oratorio de San Felipe Neri, Casa del Mayorazgo de Canal,... Guanajuato - živý památník starých časů - Teatro Juares, bazilika, univerzita, muzea, chrámy,...

5. - 6. den: Zacatecas - snad největší klenot v náhrdelníku "stříbrných měst", jednoduše nádherné a fascinující. Nejzachovalejší koloniální budovy v okolí Plaza de Armas, snad nejúžasnější katedrála z růžového kamene, vrchol mexického baroka, vše zbudované z bohatství zdejších stříbrných dolů. Četná muzea, další výstavné kostely, možnost návštěvy bývalého dolu Mina el Edén či výjezdu lanovkou na vyhlídkový kopec Cerro de la Bufa. Dlouhý přesun na sever, do města Chihuahua.

7. - 10. den: Barranca del Cobre alias Měděný kaňon. Vlakem zvaným "El Chepe" se budeme postupně provlékat tímto naprosto unikátním přírodním divem světa, tvořeným ne jedním, ale celou soustavou nejméně šesti kaňonů. Cestu několikrát přerušíme, podnikneme krátké i delší túry a vychutnáme si neskutečné vyhlídky.

11. den: Rezervní den, v případě času a pokud náš trajekt na poloostrov Baja California pojede až v noci, navštívíme krásně zrestaurované koloniální město Los Alamos.

12. - 14. den: Baja California.

15. - 16. den: Letecky z La Paz přes Mexico City zpět do Evropy.

Cena zájezdu zahrnuje

Veškerou společnou dopravu po Mexiku (bus, minibus, vlak, taxi, metro), ubytování, českého průvodce, veškerou organizaci akce, povinné pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Stravu, vstupná a případné fakultativní aktivity, individuální pojištění LV a stornopoplatků.

Letenky

Cena letenky vč. tax a vč. přeletu La Paz - Mexiko City je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 20 000 Kč. Více informací zde.

Víza

Nejsou pro občany ČR potřeba.

Náročnost

Fyzicky nenáročný program vhodný pro každého (náročné klima, přesuny), délky vycházek v kaňonu lze uzpůsobit možnostem klientů.

Ubytování

V turistických hotelech latinsko-amerického standardu ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.

Doprava

V místě se budeme dopravovat místními spoji v kombinaci s nájemní dopravou.