Chcete s námi opět navšívit západní Afriku? V roce 2019 pořádáme novou cestu, tentokrát do Ghany a malého Toga.  Opět bude převažovat pestrý program včetně míst, kam byste se bez místní CK dostávali jen stěží. Naopak Accru a její okolí s plážemi a pevnostmi necháme jako případné volitelné  prodloužení bez místní CK.

Co tedy vlastně uvidíme? Samozřejmě pestrá tržiště a řemeslná centra,  (korálkáři v Cedi, tkalci v Abuife), nebo opičí farmu. Na vysočině nevynecháme některé kopce (volitelně Mount Afadjato či Mount Aduadu, Mount Agou)) či vodopády (Wli Waterfall, Kpimé Falls, Kintampo). Zajímavosti jako ašanstské vesnice v okolí Kumasi či sýpky ve stěně skalního útesu a pevnostní domečky v údolí Tamberna Valley. Nevynecháme Velkou mešitu v Tamale či katedrálu v Navrongo. A samozřejmě také africké safari v NP Mole (sloni, antilopy...).  

Prostě je na co se těšit.

 

 

  • Termíny
  • 02. 11. 2019 - 18. 11. 2019
  • Počet dní
  • 17 dní
  • Cena zájezdu
  • 46 500 Kč
  • Cena letenky
  • 18 000 Kč
  • Celková cena
  • 64 500 Kč

Předběžný program zájezdu Ghana a Togo

1. den: Odlet z Prahy, Vídně či jiného zvoleného letiště, po nutném mezipřistání večer přílet do Accry. Přesun do hotelu, ubytování, odpočinek.

2. den: Přesun do Liati Wote v oblasti východní vysočiny se zajímavými zastávkami během cesty, např. v proslulé korálkárně v městečku Cedi, exportující své produkty do celého světa.

3. den: Pobyt na východní vysočině. Oblast nejvyšších hor Ghany - Mount Afadjato & Mount Aduadu 885m. Nejvyšší vodopády západní Afriky Wli Waterfall.

4. den: Cesta do Lomé, hlavního města Toga. Po cestě vesnice Tafi Atome s chráněnou opičí komunitou a Tafi Abuife, středisko zručných tkalců.
Pozn: Lomé by se dalo vynechat a překročit hranice v této kopcovité krajině přímo a krátce, ale hraniční přechod u Lomé je kromě letiště jediný, kde dávají tožská víza na hranici. 

5. den: Dopoledne ještě hlavní město Lomé, návštěva trhu s fetiši a tržiště Nana Benz, odpoledne přesun do Kpalimé v oblasti krásné vysočiny.

6. den: Celý den pobyt v krásvém okolí Kbalimé. Možnost výstupu na Mount Agou, 986m. Kratší procházka k vodopádům Kpimé Falls.

7. den: Cesta do města Kara a do oblasti údolí Tamberna. Krátká prohlídka městečka Kara, v jeho blízkosti hora Mount Kabyé, 810m. Vesnice v okolí Kara.

8. den: Tamberna valley - důmyslné typické domy ve tvaru jakýchsi pevnůstek, sloužící k lepší obraně před útočníky. Jeskyně Nano a Mt Semoo - sýpky ve stěnách útesu na samotném severu země (pouze, bude-li to časově vycházet).

9. den: Návrat zpět do Ghany, město Tamale a okolí. Hlavní Velká mešita, centrální tržiště s leopardími kůžemi, koňskými ocasy a jinými fetiši. Bude-li to možné, pokusíme se zajistit taneční představení.

10. den: Nejsevernější část Ghany, africký Sahel. Okolí města Bolgatanga. Posvátné jezírko plné krokodýlů, palác Paga Pias. Navrongo - katedrála Pany Marie Sedmi Zármutků.

11. - 12. den: Cesta do NP Mole, nejlepšího národní parku v Ghaně. Safari v parku, šance na pozorování slonů, antilop,... Mešita súdánského typu v Larabanga, případně jedna z dalších. Hliněná tradiční vesnice Mognori, která se po zničení slony přeorientovala na eco-turismus.

13. - 14. den: Cesta do Kumasi, během cesty návštěva mohutných vodopádů Kintampo. Tradiční ašantské svatyně, centrum starého původního náboženství v okolí Kumasi. Národní kulturní centrum, palác Manhyia.

15. - 16. den: Cesta k jezeru Bosumtwe, Ašantské vesnice zaměřené na prodej suvenýrů Ntsonso a/nebo Adawomase, relaxace u jezera. Docestování zpět do Accry s dostatečnou časovou rezervou, přesun na letiště a odlet.

17. den: Po nutném mezipřistání návrat do Evropy a domů.

---------------------------------------------------------------------------------------

Možnost 1-6 denního prodloužení (není zahrnuto v ceně, každý si vše platí sám a volí ubytování dle svých nároků a ochoty zaplatit, doprava místními prostředky nebo jakkoli jinak). Budeme se pohybovat na jižním pobřeží Ghany, nepřeberné možnosti relaxace u moře, ale také spousta míst k poznání. Např. unikátní vesnice na dřevěných kůlech Nzulezo, nejzachovalejší pevnosti vybudované Evropany v Západní Africe v okolí Cape Coast, např. Fort Amsterdam a mnohé jiné. Najít poznávací program pro ty, kteří si nechtějí užívat moře, nebude vůbec žádný problém.

Cena zájezdu zahrnuje

Ubytování, veškerou společnou dopravu, všechny výlety dle programu, českého průvodce, místního průvodce tam, kde bude potřeba, veškerou organizaci akce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Vízum a náklady na jejich vyřízení (koupíme na hranici při vstupu), dále vstupy do památek a NP, poplatky za fotografování, stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 18 000 Kč. Více informací zde.

Víza

Víza nejsou zahrnuta v ceně zájezdu, koupí se až při vstupu do země.