V roce 2018 jsme uskutečnili legendární Snowman trek v dosud stále tajuplném království Bhútán. Zvolili jsme tu nejtěžší možnou variantu. Tři a půl týdne jsme zdolávali vysoká sedla, procházeli hlubokými údolími, kochali se krásami nedotčené přírody. Statisticky jen méně než polovina z těch, kteří na tento trek vyrazí, ho i dokončí. My jsme ho dokončili všichni! A jako bunus poznali i všechny největší kulturní a historické pecky země!

Snowman Trek

S místní podporou jaků nebo koní vyzkoušíte, co ve Vás je. A pokud nám nezasněží vysokohorská sedla, jistě i vy dorazíte do cíle. Tato věc není levná záležitost, zájezd Vás včetně spropitného vyjde na cca 200 tisíc korun, ale mnoho takových zážitků již na této rychle skomírající planetě nezažijete! 

 

  • Termíny
  • 02. 10. 2021 - 31. 10. 2021
  • Počet dní
  • 30 dní
  • Cena zájezdu
  • 159 500 Kč
  • Cena letenky
  • 30 000 Kč
  • Celková cena
  • 189 500 Kč

 


Předběžný program zájezdu Bhútán - Snowman Trek

1. – 2. den: Praha – Dilí - Paro, poznávací program, aklimatizace
Odlet z Prahy, mezipřistání a změna letecké společnosti v Dilí, pravděpodobně po poledni druhého dne přílet do Paro. Návštěva a prohlídka města, Národního muzea a Paro Dzong. Program bude přizpůsoben času příletu.

3. den: Thimpu – poznávací a aklimatizační program
Asi hodinový přejezd do Thimpu, hlavního města země. Dopoledne poznávací program v centru města a jeho okolí (51m vysoká soch Budhy), odpoledne aklimatizační procházky ke klášterům Tango a Cheri severně od města v madmořské výšce 2600 – 2900 m. Návrat na nocleh do Paro. Na dlouhou dobu poslední noc v posteli.

4. den: Paro a okolí, Tygří hnízdo, poznávací program, Gunitsawa
Výstup ke klášteru Taksang Gompa, známého spíše pod názvem Tygří hnízdo. Toto místo je vrcholem každého zájezdu do Bhútánu. Ačkoli je výstup namáhavý, za svou dřinu budete bohatě odměněni. Pro výstup zvolíme čas ráno nebo odpoledne, podle počasí, vaší kondice a osobních preferencí. Vaší aklimatizaci pomůže i výstup ještě výše nad Tygří hnízdo, do Zanktopelri Ihakhang. Odsud si vychutnáte skvělé výhledy. Poté sestoupíme dolů a prozkoumáme klidný Kyichu Ihakhang a přejedeme ke zřícenině Drukyel Dzong, odkud můžeme vidět vršek sváté hory Jomolhari. Podečerní přejezd k vojenskému kempu Gunitsawa, odkud další den ráno začneme náš trek.

5. den:  treking, etapa Gunitsawa - Thangthangkha
Délka treku 16 km, 7 – 8 hodin, 770 m nahoru, kemp ve výšce 3610m. Začínáme! Bude to dlouhý první den, stále nahoru a dolů. Nakonec, až vyjdeme na kopec nad řekou, se údolí zúží na pouhou stezku, která pak klesne k louce, kde bude naše první tábořiště. Pokud počasí dovolí, budeme odměněni prvními nádhernými pohledy na Jomolhari.

6. den:  treking, etapa Thangthangkha – Janhothang, výlet k jezerům Tshophu
Délka treku 10 km, cca 4 hodiny, 480 m nahoru, kemp ve výšce 4080m. Pokud jsme neměli štěstí a neviděli Jomolhari předchozí večer, je velká šance užít si úžasných pohledů časně ráno. Trek pak pokračuje nahoru údolím Paro Chhu, které se rozšiřuje do úseků alpinských luk a občasných lesních hájků. Přejdeme přes armádní kontrolní bod a budeme si vychutnávat velkolepých pohledů na vysoké horské hřebeny a sněhem pokryté vrcholy. V této oblasti se již nedílnou součástí krajiny stávají stáda jaků a jejich pastevci. Průchod vesnicemi Dangochang, Soe a Takethang je dalším bonusem tohoto dne. Jakmile dojdeme do Jagothangu, jednoho z nejkrásnějších tábořišť v celých Himálájích, budeme si opět užívat okázalých pohledů na Jomolhari. Odpoledne si ( pokud zbudou síly ) dáme trek k jezerům Tshophu, odkud se vám nabídne panoramatický pohled na vrcholy všude kolem a stáda modrých ovcí. Pokud máte dostatek síly, můžete dokonce pokračovat do sedla Bonte-la a k velkolepé vyhlídce Jichu Drakye na jezera. Návrat zpět do tábořiště. Skvělý aklimatizační výlet.

7. den: treking, etapa Jangothang - Lingshi
Délka treku 18 km, 6 – 7 hodin, 840 m nahoru, 870 m dolů, kemp ve výšce 4010 m. Krátce po opuštění kempu začíná stezka prudce stoupat, to trvá asi půl hodiny a poté nastává postupný výstup do sedla Nyilila, 4870 m. Během výstupu si budete užívat nádherného okolí. Uvidíte stáda modrých ovcí pasoucích se na horských svazích. Ze sedla opět zakusíte úžasné výhledy na sedmitisícové vrcholy Jomolhari, Jichu Drake a Tsherimgang. Během postupného sestupu do tábora budeme míjet stany chovatelů jaků, vyrobené z jačí vlny. Pastevci užívají tyto stany při přesunech na různá pastviště pro své jaky. Když sestoupíte do nádherného, do písmene U tvarovaného údolí Lingshi, čeká Vás, pokud bude jasné počasí, báječný pohled na Lingshi Dzong. Tserimgang a jeho ledovce se zvedají na severním konci údolí. Tábořiště je vedle kamenné chajdy přímo před Lingshi Dzong.

8. den: treking, etapa Lingshi - Chebisa
Délka treku 10 km, 5 – 6 hodin, 280 m nahoru, 410 m dolů, kemp ve výšce 3880 m. Asi nejkratší den celého treku, který si můžete vychutnat úplně v pohodě. Krátce po startu dosáhneme čortenu (budhistická mohyla) pod Lingshi Dzong. Zde se můžete buď držet hlavní stezky nebo si udělat zacházku k Lingshi Dzong, 4220 m, na vrcholu skalního hřebene. Kromě velmi zvláštní atmosféry mystického klidu, poskytne vám Lingshi Dzong skvělé pohledy napříč údolím. Poté budeme míjet vesnice Lingshi a Goyul. V té druhé se setkáme s kamennými domy tvořícími kompaktní jádro vesnice, což je v Bhútánu uspořádání velmi netypické, protože v ostatních vesnicích jsou domy spíše neuspořádaně rozložené. Budete-li mít chuť, můžete po dosažení tábořiště využít spousty volného času k návštěvě vesnických domů. Za návštěvu stojí i nádherný vodopád nacházející se za vesnicí.

9. den:  treking, etapa Chebisa - Shomuthang
Délka treku 18 km, 5-6 hodin, 990 m nahoru, 640 m dolů, kemp ve výšce 4230 m. Ranní začátek bude pro nás znamenat dlouhý dvou až tříhodinový výstup pastvinami za vesnicí Chebisa směrem k sedlu Gobu La. Po cestě uvidíme několik pastevců se svými jaky a rovněž je velká šance pozorovat velká stáda modrých ovcí. Po překročení sedla Gobu La, 4410m, sestoupíme do údolí, poté opět mírně nastoupáme předtím, než definitivně klesneme do Shakshepasy, 3980m, velkého údolí ve tvaru písmene U. Po chvíli odpočinku ještě vystoupáme do Shomuthangu a zde bude naše tábořiště.

10. den:  treking, etapa Shomuthang - Robluthang
Délka treku 17 km, 6 – 7 hodin, 690 m nahoru, 760 m dolů, kemp ve výšce 4160 m. Den začne stoupáním údolím s výhledy na Kang Bum, 6526m. Možná právě pokvetou protěže. Po zhruba třech hodinách výstupu dosáhneme sedla Jhari La, 4750m. Odtud poprvé spatříme další sedlo, Sinche La, které budeme překračovat o den později. Velký sněhem pokrytý vrchol na severu je Gangchhenta, 6840m, známější pod názvem Hora Velkého Tygra. Za jasného počasí lze vidět i Tserim Kang a vrcholek Jomolhari. V krásném širokém a osamělém údolí se u řeky nachází tábořiště Tsheri Jathang. Tímto údolím v létě migrují stáda takinů, což je bhútánské národní zvíře, a zůstávají zde po čtyři měsíce. Toto údolí bylo prohlášeno svatyní věnovanou tomuto tvorovi. My vystoupíme ještě o kousek výše a dosáhneme tábořiště Robluthang na kamenité louce.

11. den: treking, etapa Robluthang - Limithang
Délka treku 19 km, 6 – 7 hodin, 850 m nahoru, 870 m dolů, kemp ve výšce 4140 m. Trek začne zhruba padesátiminutovým úvodním výstupem, načež budeme další hodinu a půl již pozvolněji stoupat napříč kamenitým polem. A pak se výstup stane opět prudším a zhruba po hodině dosáhneme sedlo Sinche La, 5005m, poslední a nejvyšší sedlo na treku pro ty, kteří si přejí trek ukončit a nepokračovat již v další části Snowmena z vesnice Laya dále. Když sestoupíme do odvrácené strany sedla, uvidíme mohutnou morénu a ledovcové jezero dole v údolí. Je to klasický příklad laterární morény, kdy ledovec hrne před sebou po obou stranách údolí kameny. Na dně morény překročíme Kango Chhu a brzy dosáhneme tábořiště Limithang. Nad tábořištěm se tyčí vrchol hory Gangchhenta, tak blízký a přitom ještě řádně vzdálený.

12. den: treking, etapa Limithang - Laya
Délka treku 10 km, 3,5 – 4,5 hodin, 60 m nahoru, 340 m dolů, kemp ve výšce 3840 m. Tento den půjdeme převážně dolů, stále podél úzkého klikatícího se říčního údolí. Po dlouhém sestupu se dostaneme do hustě zalesněné oblasti. Stezka nás pak zavede na západní stranu vesnice Laya. Odtud budeme zažívat velkolepé pohledy na hory Mt. Gangchhenta a Mt. Masagang. V centru vesnice je škola sloužící místní komunitě a také základní zdravotnické zařízení. Naše tábořiště bude umístěno kousek za školou. Odpoledne prozkoumáme vesnici a její okolí, navštívíme tradiční domy místních obyvatel. Zdejší ženy nosí originální konické bambusové klobouky zdobené tyrkysovými a stříbrnými vzory. Večer si můžeme užít táborák a místní alkohol. Existuje i možnost výstupu k nádherným posvátným jezerům s velkými výhledy na okolní hory. Ale hlavně to odpoledne využijeme k dočerpání sil před náročným pokračováním.

13. den:  treking, etapa Laya - Rhoduphu
Délka treku 19 km, 6 – 8 hodin, 1030 m nahoru, 750 m dolů, kemp ve výšce 4160 m. Z Laye nejdříve sestoupíme do vojenského kempu a dále pokračujeme sledováním koryta řeky až k odbočce na Rhoduphu. Po obědě výstup pokračuje rododendronovými lesíky až na tábořiště Roduphu.

14. den: treking, etapa Rhodophu - Narethang
Délka treku 17 km, 5 – 6 hodin, 740 m nahoru, kemp ve výšce 4900 m. Asi půl hodiny budeme sledovat tok řeky a poté začneme dlouhý stálý výstup do vysokého otevřeného údolí ve výšce 4600m, odtud pak dále nahoru do sedla Tsomo La, 4900m. To skýtá fantastické pohledy na hory Lunana, Jomolhari a Jichu Drake a také na tibetskou hranici. Cesta pak překročí širokou, pustou planinu ve výšce téměř 5000m. Konečně dosáhneme tábořiště Narethang, nad nímž se tyčí hora Gangla Karchung, 6395m vysoká.

15. den: treking, etapa Narethang - Tarina
Délka treku 18 km, 5 – 6 hodin, 270 m nahoru, 1200 m dolů, kemp ve výšce 3970 m. Z tábořiště budeme asi hodinu stoupat do sedla Gangla Karchung La, 5120m. Pohledy ze sedla jsou strhující a dechberoucí. Zahrnují celý horský hřeben včetně Jekangphu Gang 7100m, Tsenda Kang a Teri Gang 7300m. Sestupovat začneme podél široké morény. A opět úžasné pohledy: masivní ledoves ssestupuje z Teri Kang do hlubokého tyrkysového jezera na jejím úpatí. Tady došlo v šedesátých letech minulého století k protržení hráze a následná vlna způsobila ohromnou škodu a částečně zničila Punakha Dzong. Následuje velmi dlouhý sestup mezi rododendrony až do údolí Tarina, kde je několik pěkných míst k táboření podél Tang Chhu.

16. den: treking, etapa Tarina – Woche a kousek dále
Délka treku 17 km, 6 – 7 hodin, 270 m nahoru, 330 m dolů, kemp ve výšce 3910 m. Cesta vede dolů skrz jehličnaté lesy, poté sleduje horní hřeben Pho Chhu, míjejíce několik působivých vodopádů. Pak stezka šplhá nad hřeben a následně klesá do Woche, osady sestávající z několika domů a zároveň první vesnice regionu Lunana. Tady strávíme polední pauzu a pak popojdeme ještě o kousek dále, ke krásnému tábořišti u řeky s výhledy na hory. 

17. den: treking, etapa Woche - Lhedi
Délka treku 17 km, 6 – 7 hodin, 980 m nahoru, 1190 m dolů, kemp ve výšce 3700 m. Trek začneme průchodem jalovcovými a jedlovými lesy a poté rododendronovými křovinami. Vyšplháme se nahoru do sedla Keche La, 4650m, odkud si opět budeme užívat nádherných výhledů na okolní hory. Po překročení sedla projdeme vesnicí a sestoupíme ke korytu řeky, během cesty se nám naskytne ohromující pohled na Stolovou horu. Řeku budeme kopírovat až do vesnice Lhedi. Tato vesnice má základní zdravotnické zařízení, školu a bezdrátové telefonní spojení.

18. den: treking, etapa Lhedi - Thanza
Délka treku 17 km, 7 – 8 hodin, 450 m nahoru, kemp ve výšce 4150 m. Za jasného počasí budeme mít strhující pohledy na Stolovou horu, 7100m. Po poledni mineme malou vesnici Chozo, 4090m, která má dzong (bhútánský hrad, pevnost) stále aktivně využívaný. Jakmile dosáhneme vesnice Thanza, naskytnou se nám opět pohledy na Stolovou horu, která za vesnicí tvoří 3000m vysokou stěnu sněhu a ledu. Ačkoli je možno zřídit kemp přímo ve vesnici, většina výprav dává přednost kempovat poblíž, v Thoencha. 

19. den: odpočinkový den v Thanza
Odpočinkový den, načerpání nových sil před závěrečnou nejodlehlejší částí treku, pro neúnavné jedince možnost prohlídky vesnice i delších postranních výletů.

20. den: treking, etapa Thanza - Tshorim
Délka treku 8 – 9 hodin, 1090 m nahoru, kemp ve výšce 5240 m. Tento den začneme výstupem na hřeben s výhledy na Stolovou horu nad námi a údolí Thanza dole. Výška hřebínku se postupně zvedá z 4500m na 4650m. Po obědě pokračujeme stále nahoru k levé straně mostu a vychutnáváme si pohledy na zasněžené hory. Zdoláme několik dalších hřebínků a konečně dosáhneme tábořiště Tshorim, nejvyšší tábořiště celého treku.

21. den: treking, etapa Tshorim - Saram
Délka treku 6 – 7 hodin, kemp ve výšce 4960 m. Jeden z vrcholných okamžiků celého treku, tento den začíná krátkým výstupem k Tshorim Thso. Půjdeme po straně jezera a zažijeme panoramatické výhledy na hřeben Gophu La. Pak už následuje jen krátký poslední výstup do stejnojmenného sedla, Gophu La, 5455m, nejvyššího sedla na našem treku vůbec. K našemu tábořišti pak sestoupíme podél hřebene, užívajíc si ohromných pohledů na Gangkhar Puensum. V případě zájmu je možno zabočit doleva a vystoupit na pyramidální vrcholek pro ještě lepší pohledy nebo sejít naopak dolů a kempovat poblíž Sha Chhu. Bude-li čas i chuť, popojdeme ještě kus podél řeky a zakempujeme na vhodném tábořišti.

22. den: treking, etapa Saram - Minchugang - Warathang
Délka treku 8 – 9 hodin, kemp ve výšce 4500 m. Stezka i nadále sleduje Sha Chhu a klesá postupně do Minchumgangu. Poté začíná urputný výstup do sedla Rhodong La, 4660m. Na tomto úseku bývá často špatná viditelnost, je nutné hlídat si vrchol hřebínku a podle něho jít. Po obědě poblíž tábořiště pastevců jaků dokončíme výstup do sedla Saka La, 4950m. Stezka pak klesá k několika jezerům a následný krátký výstup je ohromující. Opět a opět nádherné scenérie, malá jezera a vysoké štíty hor.

23. den: treking, etapa Warathang – Duer Tsachu
Délka treku 4 hodiny, kemp ve výšce 3350 m. Krátký výstup nás zavede do nevýrazného sedla cca 4600m, po jehož přechodu klesneme k řece průchodem hustými rododendronovými, jalovcovými a jehličnatými lesy. Po přejití mostu krátce vystoupáme do Duer Tsachu. Tyto termální horké prameny, kde se podle pověsti koupával Guru Padmasambhava, jsou pravděpodobně nejkrásnějšími horkými prameny v celých Himálájích. V každém z šesti oddělených minibazénků můžete strávit libovolně dlouhou část odpoledne a další den se budete cítit jako znovu na světě.

24. den: treking, etapa Duer Tsachu - Tshochenchen
Délka treku 8 – 9 hodin, kemp ve výšce 4150 m. Od horkých pramenů podstoupíme dlouhý stálý výstup s nádhernými výhledy na hory regionu Lunana. Smíšený les se změní na jedlový, pak již jsou svahy porostlé jen rododendronovou kosodřevinou. Půjdeme i kolem několika jezírek a chatrčí pastevců jaků. Asi po 4 hodinách zdoláme první dnešní sedlo, Gokthong La. 4420m, poté krátce sestoupíme a po obědě zdoláme úplně poslední vysoké sedlo celého treku, Jiri La, 4700m. Odtud je to zhruba hodinový sestup do pěkného tábořiště u řeky.

25. den: treking, Tshochenchen – Gorsum
Délka treku 7 hodin, kemp ve výšce 3200 m, 950m dolů. Od krásného, leč mrazivého tábořiště klesáme neustále podle říčky Chamkhar Chhu, nejdříve volnou krajinou, poté jedlovými a následně smíšenými lesy, nechybí samozřejmě ani všudypřítomné rododendrony. Klesání je přerušeno jen několika krátkými výstupy.

26. den: treking, poslední etapa Gorsum – vesnice Duer, jízda do Jakaru
Délka treku 3 hodiny, 700m dolů. Již jen krátká závěrečná etapa, průchod smíšenými a borovicovými lesy, na konci čekající autobus, pivo, dort, rum, whisky,…Tady celý trek končí. Po nezbytné oslavě odtud přejedeme do městečka Jakar a ubytujeme se v hotelu. První noc v posteli po mnoha nocích ve stanu!!!

27. den: odpočinkový a poznávací den v Jakaru
V krásném údolí Bumthang si užijeme konec legendárního treku. Ale nepůjde o lenošení, nýbrž o snadné poznávání okolí, můžeme navštívit kláštery jako Jambey, Lhakhang, Kurjey a Tamshing. A pokud bude otevřeno, navštívíme i pivovar Red Panda s ochutnávkou piva. A prozkoumáme samozřejmě rušné městečko Jakar. 

28. den: cesta na západ z Jakeru do Wangdue, poznávací program
Časně ráno začneme naši cestu zpět na západ. První zastávka bude v Chumney s tradičními textilními obchody. Po přejetí sedla Yotung La, 3400m, sestoupíme do Trongsa. Zde navštívíme jeden z největších hradů, tzv. dzongů, v Bhútánu. Zde je původ současné bhútánské královské rodiny. Pokračujeme v dlouhé a větrné cestě, krátce se zastavíme u stúpy Chenebji, postavené podle vzoru stúpy Bodganath u Kathmandú. Dosáhneme sedla Pele La, 3450 m, tvořící hranici centrálního a západního Bhútánu. A až navečer konečně sestoupíme a dosáhneme subtropického údolí Wangdue.

29. den: cesta z Wangdue do Thimpu, poznávací program
Ráno budeme mít možnost vystoupit ke klášteru Khamsum za úžasnými výhledy do údolí s jeho rýžovými terasovitými políčky. Navštívíme dzong Punakha, jež má pověst nejdůmyslněji zdobeného hradu v království. Krátce se projdeme ke chrámu Chimney Ihakhang, věnovanému Drukpovi Kunleyovi, svatému muži z 15. století, známému také pod jménem „Božský šílenec“, jež vyučoval budhismus pomocí zpěvu, popíjení a nespoutaného sexuálního chování. Odpoledne přejedeme zpět do Paro, projdeme se městem a užijeme si poslední noc v Bhútánu.

30. (31.) den: konec dobrodružství, odlet a návrat do Evropy
Dle našich letenek budeme odvezeni na letiště, definitivně se rozloučíme s Bhútánem a ještě tento den nebo případně ten následující se vrátíme do naší uspěchané Evropy.

 

Cena zájezdu zahrnuje

Cena zájezdu je cenou téměř all inclusive. Zahrnuje veškerou společnou dopravu, ubytování v civilizaci v hotelích 3* po dvou osobách na pokoji, během treku v zapůjčených stanech. Stravování formou plné penze během celého zájezdu počínaje první večeří v Bhútánu ( z nápojů v ceně čaj ), místní průvodce a veškerý personál na treku, jídelní stan, židle, latrína,...A samozřejmě veškerou organizaci akce, vstupy do všech navštívených památek, pojištění CK proti úpadku.

 *

Cena zájezdu nezahrnuje

Pojištění léčebných výloh a stornopoplatků. Vyžadujeme kvalitní pojištění zahrnující zejména pokrytí nákladů případné evakuace vrtulníkem! Spropitné pro místního průvodce a personál na treku. 

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 30 000 Kč. Tato cena zahrnuje dvě letenky - letenku do Dilí a zpět a letenku Dilí - Paro a zpět. Budou to dvě samostatné letenky, neexistuje možnost zakoupení  jediné letenky do Bhútánu. Více informací zde.

Víza

Víza do Bhútánu nelze zajistit individuálně, zajistí je naše partnerská bhútánská společnost a jsou zahrnuta v ceně zájezdu.

Služby za příplatek

Samostatné ubytování - 3500 Kč.

Pojištění stornopoplatků

Není v ceně zájezdu. Zájemcům zajistíme v ceně 2,5 % ceny zájezdu, podrobnosti zde.