Zájezd přechod poloostrova Hornstrandir - nedotčené arktické přírody. Poznejte aktivně jedinečnou přírodu a kulturu Islandu - vulkanicky nejaktivnější oblast na světě.

Zájezd přechod Islandu jen pro zdatné trekaře

Poloostrov Hornstrandir - nejzapadlejší kout zapadlých Západních fjordů, jenž je dostupný pouze letecky nebo po vodě. Díky tomu tu je minimální turistická infrastruktura.

  • Termíny
  • 26. 07. 2019 - 11. 08. 2018
  • Počet dní
  • 16 dní
  • Cena zájezdu
  • 16 000 Kč
  • Cena letenky
  • 10 000 Kč
  • Celková cena
  • 26 000 Kč

 Předběžný program zájezdu Přechod Islandu

1. den: Přílet na Island, nocleh v Reykjavíku a přesun autobusem do Holmavíku, nástup na přechod.

2. - 4. den: Pochod severozápadním směrem přes vnitrozemí jižně od ledovce Drangajökull na severní pobřeží až k zátoce Barnajrfjörður. V případě dobrých podmínek možnost výstupu na ledovec.

5. - 6. den: Zátoka Reykjarfjörður s termálním bazénkem přímo pod ledovcem.

7. - 8. den: Záliv Furufjörður a vstup do vlastního NP Hornstrandir, brodění ledovcových řek,...

9. - 12. den: Severovýchodní pobřeží Hornstrandiru - zátoky Hornvík (útes Hornbjarg, hlavní lákadlo celého poloostrova a nedaleký maják Látrabjarg), Hlöðuvík, Healavík, až do oblasti zátoky Aðalvík, zbytků osady Hesteyri na západě poloostrova.

13. - 14. den: Lodí do správního střediska Západních fjordů Isafjörður a návrat do Reykjavíku/Keflavíku letecky nebo autem. a okolí, odlet domů

15. - 15. den: Reykjavík a okolí, odlet domů

Pošlapeme zhruba dvanáct dnů bez možnosti dokupování zásob pod vedením místně veleznalého průvodce.
Na poloostrov se dostaneme z jihovýchodu od silnice poblíž městečka Holmavík. Obejdeme nejsevernější islandský ledovec Drangajökull. Velkým zážitkem bude návštěva termálního bazénku přímo pod ledovcem v parádní, zcela odlehlé zátoce Reykjarfjörður.

S výjimkou zátoky Reykjarfjörður budou noclehy v nezpoplatněných bivakovištích bez jakéhokoliv vybavení. Pochod po nezpevněných cestách, často mimo jakékoliv cesty, neodhadnutelné počasí s možností častých srážek. Po většinu trasy mimo telefonní signál. Pohybovat se budeme ve výšce 0 - 600 m s možností výstupu až do 900 m na ledovci Drangajökull. Teplota ani v noci neklesne pod nulu. Opakovaně se budou brodit mořské zátoky, řeky, potoky (některé ledovcové).

Možnost prodloužení zájezdu o trek v oblast Thorsmörk 21.7. - 11.8.2019
Zájemci si mohou po předchozí dohodě zájezd prodloužit o 5 dní na dalším poznávacím treku v oblasti Thorsmörk.
Tento trek probíhá před hlavním zájezdem.
Termín: 21.7. - 11.8.2019
Příplatek:  8 000 Kč.

Cena zájezdu zahrnuje

Kompletní doprava na Islandu, průvodce, mapy.

Cena zájezdu nezahrnuje

Pojištění léčebných výloh a stornopoplatků, stravu, vstupenky na fakultativní akce.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně zájezdu do maximálního limitu 10 000 Kč. Více informací zde.