O Gambii se říká, že je to Afrika pro začátečníky. Rovněž Senegal je častým cílem turistů mířících v české zimě k africkému moři za odpočinkem a teplem. Náš zájezd takový ale není. I my si v Gambii moře užijeme, ale jen během několika dní na začátku zájezdu - poté už to bude ryzí poznávání, jak je tomu u všech našich zájezdů. A ze Senegalu poznáme tu část, kam běžný návštěvník této země nezavítá vůbec - jihovýchodní část tak krásnou, že se může rovnat s oblastí Founta Djalon v sousední Guineji. Proto je tato akce vhodná i pro ty, kteří již Senegal navštívili - v této jeho části byli jen stěží.

 

 

  • Termíny
  • 13. 11. 2021 - 28. 11. 2021
  • Počet dní
  • 16 dní
  • Cena zájezdu
  • 39 500 Kč
  • Cena letenky
  • 12 000 Kč
  • Celková cena
  • 51 500 Kč

Předběžný program zájezdu Gambie a východní Senegal

1. – 2. den: Odlet z Prahy a Vídně, po nutném mezipřistání večerní přílet do města Banjul, hlavního města Gambie. Druhý den prohlídka města a blízkého okolí. Oblouk 22, tržiště Albert Market. Městečko Serekunda - východisko k pobřežním letoviskům Fajara, Bakau, Kotu a Kololi

3. - 4. den: Pobřeží Gambie - odpočinek v některém z výše uvedených letovisek budeme se všemi zájemci prokládat četnými výlety. Jezero posvátných krokodýlů, botanická zahrada, lesní park Bijilo, rybářská vesnice Gunjur a její pláž.

5. den:  Tendaba -  vesnice na břehu řeky Gambia, odkud podnikneme výlet džípy do NP Kiang West a lodí do říční rezervace Bao Bolong.

6. - 7. den: Přesuneme se dále proti proudu řeky do města Janjanbureh (dříve Georgetown). Nejvýznamnější archeologické památky na území Gambie (UNESCO) - kamenné kruhy Wassu, případně  Ker Batch.  Pro zájemce ještě výlet lodí do NP River Gambia

8. den: Přesun do senegalského uzlu Tambacounda  a dále do Kédougou, východiska treků v krajině jihozápadního Senegalu.

9. - 12. den: Nenáročné pěší túry v nádherné kulturní krajině zapsané do světového dědictví UNESCO v roce 2012 - žijí zde kmeny Fulbe, Bassari a např. Bédik. Určitě navštívíme např. vesnici Dindefelo a stejnojmenné vodopády poblíž. Další údolí a vodopády poblíž hranice s Guineou. Vesnice Dande - fantastické skalní útvary poblíž.   

13. - 14. den: Národní park Niokolo - Koba, rovněž zapsaný v UNESCO.  Bude-li to možné, podnikneme nejméně jedno safari a vychutnáme si krásnou krajinu savany a lesů. Přesun do příjemného města Ziguinchor.

15. - 16. den: Návrat zpět do Gambie, přesun na letiště, večerní odlet a další den návrat do Evropy. 

 Pozn: Nebude-li možné či smysluplné navštívit NP Niokolo-Koba, zvolíme alternativní program. Jde o to, že jak se často v Africe stává, že pokud přestanou proudit peníze z Evropy, tak se místní o vše přestávají starat a vše začne chátrat, včetně možných ubytovacích zařízení - poslední zprávy tuto možnost připouštěly docela reálně.

Cena zájezdu zahrnuje

Ubytování, veškerou společnou dopravu, všechny výlety dle programu, českého (anglicky se domluvícího) průvodce, veškerou organizaci akce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Vstupy do památek a NP, poplatky za fotografování, stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 12 000 Kč. Více informací zde.

Víza

Víza do Gambie ani do Senegalu nejsou v současné době pro české turisty třeba.