O Gambii se říká, že je to Afrika pro začátečníky. Rovněž Senegal je častým cílem turistů mířících v české zimě k africkému moři za odpočinkem a teplem. Náš zájezd takový ale není. I my si v Gambii moře užijeme, ale jen během několika dní na začátku zájezdu - poté už to bude ryzí poznávání, jak je tomu u všech našich zájezdů. A ze Senegalu poznáme tu část, kam běžný návštěvník této země nezavítá vůbec - jihovýchodní část tak krásnou, že se může rovnat s oblastí Founta Djalon v sousední Guineji. Proto je tato akce vhodná i pro ty, kteří již Senegal navštívili - v této jeho části byli jen stěží.

Zájezd je určen pro skupinu 10 - 15 účastníků.

 

  • Termíny
  • 13. 11. 2021 - 28. 11. 2021
  • Počet dní
  • 16 dní
  • Cena zájezdu
  • 44 500 Kč
  • Cena letenky
  • 12 000 Kč
  • Celková cena
  • 56 500 Kč

Předběžný program zájezdu Gambie a východní Senegal

1. – 2. den: Odlet z Prahy a Vídně, po nutném mezipřistání večerní přílet do města Banjul, hlavního města Gambie. Druhý den prohlídka města a blízkého okolí. Oblouk 22, tržiště Albert Market. Městečko Serekunda - východisko k pobřežním letoviskům Fajara, Bakau, Kotu a Kololi

3. - 4. den: Pobřeží Gambie - odpočinek v některém z výše uvedených letovisek budeme se všemi zájemci prokládat četnými výlety. Jezero posvátných krokodýlů, botanická zahrada, lesní park Bijilo, rybářská vesnice Gunjur a její pláž.

5. den:  Tendaba -  vesnice na břehu řeky Gambia, odkud podnikneme výlet džípy do NP Kiang West a lodí do říční rezervace Bao Bolong.

6. - 7. den: Přesuneme se dále proti proudu řeky do města Janjanbureh (dříve Georgetown). Nejvýznamnější archeologické památky na území Gambie (UNESCO) - kamenné kruhy Wassu, případně  Ker Batch.  Pro zájemce ještě výlet lodí do NP River Gambia

8. den: Přesun do senegalského uzlu Tambacounda  a dále do Kédougou, východiska treků v krajině jihozápadního Senegalu.

9. - 12. den: Nenáročné pěší túry v nádherné kulturní krajině zapsané do světového dědictví UNESCO v roce 2012 - žijí zde kmeny Fulbe, Bassari a např. Bédik. Určitě navštívíme např. vesnici Dindefelo a stejnojmenné vodopády poblíž. Další údolí a vodopády poblíž hranice s Guineou. Vesnice Dande - fantastické skalní útvary poblíž.   

13. - 14. den: Národní park Niokolo - Koba, rovněž zapsaný v UNESCO.  Bude-li to možné, podnikneme nejméně jedno safari a vychutnáme si krásnou krajinu savany a lesů. Přesun do příjemného města Ziguinchor.

15. - 16. den: Návrat zpět do Gambie, přesun na letiště, večerní odlet a další den návrat do Evropy. 

 Pozn: Nebude-li možné či smysluplné navštívit NP Niokolo-Koba, zvolíme alternativní program. Jde o to, že jak se často v Africe stává, že pokud přestanou proudit peníze z Evropy, tak se místní o vše přestávají starat a vše začne chátrat, včetně možných ubytovacích zařízení - poslední zprávy tuto možnost připouštěly docela reálně.

Cena zájezdu zahrnuje

Ubytování, veškerou společnou dopravu, všechny výlety dle programu, českého (anglicky se domluvícího) průvodce, veškerá vstupné do památek a národních parků dle programu, bakšišné, veškerou organizaci akce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Případné poplatky za fotografování, stravu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.

Letenky

Cena letenky je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 12 000 Kč. Více informací zde.

Víza

Víza do Gambie ani do Senegalu nejsou v současné době pro české turisty třeba.