Danakilská proláklina, Lalibela, údolí řeky Omo - v této kombinaci je náš zájezd výzvou pro každého dobrodružně laděného cestovatele. Na severovýchodě Etiopie zažijete vražedné horko v jednom z nejteplejších míst naší planety. Čtyřhodinový trek k sopce Erta Ale se Vám snad odmění báječným nočním divadlem. Všechny barvy světa v neskutečných sirných kombinacích uvidíte v Dalolu. Možná kolem Vás projde nekonečná karavana velbloudů s nákladem solných kvádrů. A po kulturním nadechnutí v Lalibele opět do jiného světa, zcela odlišného. Do světa rychle mizejících tradic a zanikajících společenství, mezi kmeny Jižní Etiopie v údolí Omo. Nejenom pověstní Mursiové, ale i mnohé jiné kmeny Vám připraví celoživotní zážitek (a vytáhnou z Vás spoustu drobných za to, že si je můžete vyfotit).

Poznávací zájezd do Etiopie

Zájezd uskutečňujeme na přání našich stálých klientů a nabízíme ho i Vám ostatním k doplnění skupiny. Vzhledem k výjimečnosti této akce a z toho plynoucí i vyšší ceně se pravděpodobně nebude v dalších letech opakovat. Chcete-li tedy navštívit Etiopii pouze jednou nebo chcete-li si nechat "na stará kolena" to jednodušší a nyní zažít to dobrodružnější, pak je tato mimořádná akce určena právě pro Vás. Vyšší cena akce plyne z toho, že zájezd spojuje dvě zcela jednoznačně nejdražší a cestovatelsky nejsložitější oblasti Etiopie. Jsme pravděpodobně jediní, kdo takovou kombinaci v současné době nabízí. Čerpáme přitom z našich zkušeností a ověřené spolupráce s místními partnery.

Garantujeme uskutečnění zájezdu! Stále se lze hlásit.

 

 

 

 

  • Termíny
  • 26. 12. 2017 - 14. 01. 2018
  • Počet dní
  • 20 dní
  • Cena zájezdu
  • 69 500 Kč
  • Cena letenky
  • 14 000 Kč
  • Celková cena
  • 83 500 Kč

Předběžný program zájezdu Etiopie

1. - 2. den: Odlet z Prahy, Vídně nebo jiného nástupního místa, ranní přílet do Addis Abeby, setkání s místním průvodcem a řidiči našich vozidel 4x4, počátek našeho putování. S několika scénickými zastávkami se dostaneme až do Semery, střediska země Afarů.

3. - 4. den: Pokračování cesty do Afdeny, afarské nomádské vesnice. Zdlouhavé, ale nezbytné vyřizování formalit s místními náčelníky.  Pokračování do naší základny v Dodumu. Podvečerní asi čtyřhodinový trek, cca 15km, k sopce Erta Ale. Neskutečné noční divadlo - otázka není, zda se dočkáme erupcí, ale jak dlouho to bude trvat.

5. – 6. den: Návrat do BC v Dodumu, pokračování do Ahmed Ela. Solné jezero Lake Asale, těžba soli všude kolem, při troše štěstí nekonečná karavana velbloudů. Sirné útvary Dalol neskutečných barev, vývěry, fantaskní skalní útvary. Přejezd do Berahile.

7. – 8. den: Celodenní předlouhá cesta do Lalibely, nejznámějšího místa a největší historické památky Etiopie. Dopoledne trek v kopcích ke chrámu Asheton Mariam, odpoledne návštěva nejproslulejších skalních chrámů včetně monolitického chrámu Svatého Jiří. 

9.-10. den: Návrat do Addis Abeby, odpočinek po náročné první polovině programu a nadechnutí se před polovinou druhou. Prohlídka nejzajímavějších míst metropole. Národní muzeum s miliony let starým archeologickým klenotem "Lucy" i mnohem mladšími císařskými klenoty.

11. - 12. den: Cesta na jih Etiopie. Tiya - pole záhadných stél. Docestování do Arba Minch, vyhlídky na jezera Chamo a Abaya. Návštěva vesnice Chencha lidu Dorze. Návštěva jedné nebo více vesnic lidu Konso.

13. – 14. den: Proslulý trh v Key Afer. Uvidíme lidi kmenů Benna, Ari i jiných. Zažijeme atmosféru obchodování s kozami, ovcemi, kořením a vším možným. Cesta do Jinky. Národní park Mago - pokusíme se proniknout do vesnice lidu Mursi, kde si ženy vkládají do spodního rtu velké hliněné destičky - čím větší destička, tím krásnější žena. Návštěva vesnice lidu Ari.

15. – 16. den: Pokračování v návštěvách vesnic různých kmenů jižní Etiopie. Trh v Demeka, vesnice Korcho a Dus lidu Karo (těla malovaná hlinkami). Vesnice Kangatan lidu Bume (jizvení těl).

 17. – 18. den: Trhy v Murulle, vesnice Omorate lidu Daseneche. Pozorování zvěře, návštěva vesnic kmenů Hammer a Arbore po cestě zpět do Arba Minch. Rozloučení se s územím a rychle mizícím světem všech těchto výjimečných kmenů.

19. – 20. den: Dlouhá cesta zpět do Addis Abeba, přesun na letiště, odlet a návrat do Evropy. Bude-li to z hlediska vytížení řidičů možné, přesuneme poznávací den v Addis Abebě až na závěr akce.

 

Cena zájezdu zahrnuje

Pronájem vozidel, palivo do vozidel, služby řidičů, veškeré poplatky a vstupné neoficiálně vybírané místními náčelníky v danákilské proláklině a v údolí Omo. Veškerá ubytování – v civilizaci hotely, jinak kempy, tábořiště, chatky, atd. Místního průvodce po celou dobu zájezdu, GPS, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Strava, oficiální vstupné (Lalibela, Tiya, NP Mago), aktivity nad rámec základního programu, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků. Bakšišné pro řidiče na severu 40 USD, pro řidiče na jihu 40 USD, bakšišné jiné 20 USD.

Letenky

Cena letenek je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 14 000 Kč. Více informací zde.