Tento zájezd Vám nenabídne místa, která touží uvidět každý při své první cestě do Brazílie. Ta má ale mnohem více zajímavých míst, než Rio, Iguazú a Pantanal. Pokud jste tedy již tato známá místa navštívili a Brazílie Vás svojí atmosférou uchvátila, pak toto je zájezd připravený pro Vás.

Brazílie - netradiční zájezd

A pokud jste ještě v Brazílii nebyli, můžete si vybrat nebo dokonce spojit tento i klasický zájezd po nejznámějších místech Brazílie do jedné velké šestitýdenní cest

  • Počet dní
  • 23 dní
  • Cena zájezdu
  • 49 500 Kč
  • Cena letenky
  • 35 000 Kč
  • Celková cena
  • 84 500 Kč

Předběžný program zájezdu Brazílie - velká cesta z Manausu do Ria

Vhodný termín: např. září, říjen

1.-3. den: Letecky do Manausu, hlavního města celé brazilské Amazonie. Milionové město, obklopené stále ještě nekonečnou, byť již vzdalující se džunglí. Prohlídka města, proslulé divadlo Teatro Amazonas, frenetické tržiště s úlovky ryb, muzea, parky. Ale hlavně – výlet na soutok řek Rio Negro a Rio Solimoes, kde se mísí a desítky kilometrů jsou zřetelně odlišené vody dvou barev.

4.-6 den: Přelet do Santarému, případná krátká prohlídka města a dva závěrečné amazonské vrcholy v jeho bezprostředním okolí: největší říční pláže na Amazonce v Alter do Chao a poslední výlet do nitra pralesa, tentokrát v blízkosti civilizace, do přírodní rezervace Floresta Nacional do Tapajos za obřími stromy samaúna poblíž vesnice Maguarí. Koupání v neskutečně teplých vodách velké řeky.

7.-9. den: Letecky do Belému, města, kde končí pouť největší řeky světa. Prohlídka centra města, divadlo Teatro La Paz, tržiště u břehů Amazonky, katedrála de Sé, bazilika de Nazaré. Muzeum de Goeldi a zoologická zahrada zaměřená na amazonskou faunu. Návštěva ostrova Ilha de Marajo, možnost výletu na místní fazendu s jízdou na vodním buvolu.

10.-11. den: Přelet do Natalu, možnost adrenalinové jízdy buginami na duny Genipabu, fantastické pláže v okolí města a poté pod útesy v kolem městečka Pipa.

12.-13. den: Přejezd do Recife, historická Olinda ( UNESCO ). Olinda je bezesporu jedno z nejkrásnějších koloniálních měst Brazílie, skutečný klenot severovýchodu. Mohutný kostel Igreja de Sé a mnoho dalších, ale hlavně krásné vyhlídky a příjemná atmosféra. A naprosto kontrastní, životem kypící centrum Recife se zlatou kaplí.

14. den: Relaxace na nebeských plážích jižně od Recife. Porto de Galinhas – příjemná vesnice a krásné písečné pláže všude kolem. Zasloužený odpočinek před další částí zájezdu.

15. den: Přejezd do Salvadoru ( UNESCO ) a pokračování do Lencois, města na hranici NP Chapada Diamantina.

16.-18. den: Chapada Diamantina, zřejmě nejkrásnější NP Brazílie. Vodopády, stolové hory, podzemní jeskyně a neskutečné nadzemní vyhlídky. Nestihneme vše krásné, ale pokusíme se pod vedením místních průvodců vidět toho co nejvíce.

19. den: Návrat do Salvadoru, afro-brazilské perly a živoucího muzea architektury 17. a 18. století. Pelourinho – centrum starého města plné koloniálních budov, úžasných kostelů, dlážděných uliček. Kostel a klášter sv. Františka, katedrála, museum Afro-Brazileiro,… Přímořská čtvrt Barra s pevností Santo Antonio a plážemi všude kolem.

20.-21. den: Přelet do Ria de Janeiro. Prohlídka města – ty nejslavnější pláže, Copacabana a Ipanema, ty nejproslulejší vyhlídky na údajně nejkrásněji položené město světa, Cukrová homole Pao de Azúcar, kopec Corcovádo se sochou Krista, nádherná botanická zahrada, to stihneme určitě. A jistě zbude čas i na další věci, Rio je město neomezených možností….

22.-23. den: Dokončení prohlídky, přesun na letiště, odlet do Evropy a návrat domů.

Cena zájezdu zahrnuje

Ubytování, veškerou společnou dopravu, trek v Chapada Diamantina, českého (španělsky a anglicky mluvícího) průvodce, veškerou organizaci akce, pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje

Vstupy do památek a NP, stravu mimo výlety, pojištění léčebných výloh a stornopoplatků.

Letenky

Cena všech letenek je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 35 000 Kč. Více informací zde.

Další informace

Rokem Brazílie jsme nazvali rok 2015, kdy jsme uskutečnili 4 zájezdy do této destinace. A protože byly úspěšné, opakujeme naši nabídku i v roce 2019. POZNEJTE S NÁMI BRAZÍLII V CELÉ JEJÍ KRÁSE!