Jestli hledáte zemi nekonečných liduprázdných stepí, hor, pouští, jezer, nomádů, nedotčené přírody a budhismu, pojeďte s námi do Mongolska. Do země, kde je kůň jediným dopravním prostředkem a ukázkou bohatství. Kde mají obyvatelé tolik volnosti, že jich je na 1 km2 1 až 2. I dinosaurům se tu líbilo. Zůstaly tu po nich kostry i hnízdo s vejci v Bajandzag. Mongolsko není jen suchá a nehostinná poušť Gobi, je to i část vysokého pohoří Altaj (Chüjtun 4 374 m), řeka Orchon (UNESCO), její údolí, kaňony, kaskády, vodopády a divoká příroda kolem. Národní parky Chorgo, Chövsgöl, sopky a sopečná jezera, megality. Mongolští kočovníci, jejichž život se za pár posledních století téměř nezměnil. Země, odkud pochází meditativní a léčivý alikvótní zpěv. Jurty a budhistické kláštery jsou zde samozřejmostí.

Připravte se na opravdovou divočinu a dlouhé, náročné přejezdy po cestách, které jsou většinou nezpevněné.

 

  • Termíny
  • 04. 07. 2024 - 22. 07. 2024
  • Počet dní
  • 19 dní
  • Cena zájezdu
  • 55 000 Kč
  • Cena letenky
  • 33 000 Kč
  • Celková cena
  • 88 000 Kč

Předběžný program zájezdu do Mongolska

1. - 2. den: Letecky do Ulánbátaru – zahájení prohlídky města – Suchbátarovo (Čingischánovo) náměstí, parlament se sochou Čingischána, klášter Gandantegchinlen s ohromnou sochou Buddhy – 26 m.
3. - 4. den: Přejezd na sever, Darchan – zajímavé muzeum ajmagu, památníky Buddhy a mongolského hudebního nástroje morin khuur, klášter Charágín umístěný v nádherném dřevěném srubu, přejezd přes řeku Orchon, Amarbajasgalant – jeden z nejvýznamějších a nejkrásnějších buddhistických klášterů v Mongolsku, mandžuský styl, dále přes města Erdenet (v blízkosti města obrovský důl na měď) a Bulgan, přejezd přes řeku Selenge, Mörön.
5. - 6. den: Uushigin Uver - 3000 let staré kamenné stély z doby bronzové v údolí „jeleních kamenů“, případně zastávka u „sobích lidí“ etnika Cátan, NP Chövsgöl  – druhé největší jezero v Mongolsku Chövsgöl s průzračnou pitnou vodou a množstvím ryb, obklopené horami s vrcholy okolo 2000 m, tajgou s porosty modřínů a loukami s pasoucími se jaky a koňmi, oblast je domovem medvědů, sobolů, losů, kozorožců, turistika u jezera.
7. - 8. den: Zpáteční cesta přes Mörön – socha „létajícího mnicha“, okolo kláštera Dandzandardžá chíd, přejezd do Jargalantu malebnou horskou krajinou přes několik sedel a dále k jezeru Terchín Cagán (Bílé jezero) v NP Chorgo – nádherná oblast Archangaj – sopky, jezera a řeky, příležitost ke koupání, nenáročný výstup na okraj kráteru Chorgo (2300 m), výhled do kaňonu řeky Chuluut, tajuplný skalní masiv Tajchar čulú.
9. - 10. den: Příjemné město Cecerleg obklopené horami, chrámový komplex Dzajayn gegéní sum s jedním z nejlepších muzeí v zemi, oblast starodávného hlavního města Čingischánovy říše Karakorum (Charchorin), nejstarší buddhistický klášter v Mongolsku Erdenedzú (Drahokamový Buddha) – obehnaný zdí se 108 stúpami (původně zde stávalo 60–100 chrámů), sochy želv ochránkyň, klášter Šanch, Chudžirt – místní lázně využívají léčivé prameny k vanovým procedurám, návštěva největšího mongolského vodopádu v údolí řeky Orchon (UNESCO).
11. - 12. den: Arvajchér – klášter Gandanmuncaglan – tibetské malby – thangk, dále na jihu nehostinná, ale krásná poušt Gobi, Ongin chíd – ruiny kláštera v nádherné krajině podél řeky Ongin, malý chrám, muzeum v jurtě, pouštní krajinou se skalami do Bayanzagu – světoznámé naleziště dinosauřích koster a vajec, erodované skály s rudým zabarvením.
13. - 14. den: NP Gurvansaikhan – přes sedlo horského pásma Gurvan Saikhan a údolím do oblasti Knongoryn Els (zpívající přesypy) – až 300 m vysoké písečné duny, příležitost jízdy na koních či velbloudech, podvečerní výstup na dunu – pozorování západu slunce, Jolyn Am – ledová rokle, příležitost pozorovat orlosupy, pišťuchy, za dobrých podmínek příjezd na lokalitu přes úchvatnou soutěsku Dungenee.
15. - 16. den: zastávka v Dalandzadgadu, přesun do Tsagaan Suvarga – bizarní krajina zemních pyramid (malá Kappadocie), loučení s pouští Gobi v Mandalgobi – park s památníkem hudebního nástroje, sochou Gagarina aj., klášter Dašgimpel, skalní útvary Bagagadzryn čulú – podle legendy zde pod horami pásl koně sám Čingischán, pozůstatky kláštera Tsorjin Khureeni chíd.
17. den: Obrovská Čingischánova jezdecká socha, NP Gorchi-Tereldž s nádhernými horskými sceneriemi a skalními útvary (želva), výstup k meditačnímu chrámu a jeskyni na úpatí hory.
18. - 19. den: Návrat do Ulánbátaru – dokončení prohlídky města, vyhlídka na město z budovatelského památníku Dzajsan, zimní palác Bogdchána, muzeum s expozicí dinosaurů a jejich vajec, dle zájmu klášter – muzeum Čojdžina lamy (orákula – věštce) s bohatou expozicí včetně rituálních masek cam, odlet a návrat zpět do ČR.

Cena zájezdu zahrnuje

Dopravu (MHD, terénní mikrobus UAZ), ubytování (2× hostel - dvoulůžkové pokoje, 15× 4–6lůžkové jurty), stravování (15× polopenze), vyjížďka na koních či velbloudech, průvodce, informační materiály.

Cena zájezdu nezahrnuje

Ostatní stravu, vstupné, pojištění individuální pojištění Generali  - Česká pojišťovna  (LV vč. covidu 528 Kč, stornopoplatky 780 Kč, karanténa v zahraničí 540 Kč), vízová povinnost pro turistický pobyt do 30 dnů je dočasně zrušena.

Letenky

Cena letenky (vč. letištních tax) je zahrnuta v celkové ceně do maximálního limitu 33 000 Kč. Více informací zde .