Milý Jindřichu, milá paní Nebojsová,
Chtěli bych Vám ještě jednou poděkovat za dost náročnou přípravu naší cesty na Komory a Jindřichovi speciálně za perfektní průvodcovství!
Přejeme Vám oběma zdraví a Jindřichovi štˇastné návraty za všech jeho dalších cest!

S pozdravem,
František a Anna Krakešovi