Na konci minulého roku jsme se zúčasnili zájezdu s Vaší CK do Bangladéše a severní Indie. Zájezd vedl pan Jindřich Nebojsa. Program tohoto zájezdu byl velmi dobře zpracován a vedení panem Nebojsou bylo naprosto profesionální a obětavé. Proto jsme navázali další kontakt s Vaší CK, tentokrát na dubnový zájezd na Filipíny, který vedl opět pan Nebojsa. Budeme se opakovat - zájezd byl výborný po stránce programu, časového využití a množství zajímavostí a poznání, které jsme očekávali. Pan Nebojsa zvládl úkol průvodce a organizátora naprosto na výbornou a přičteme-li skutečnost, že se sešla velmi dobrá parta, tak celkový výsledek je výtečný. S ohledem na tyto zkušenosti, typ zájezdů a jejich vedení bychom rádi využívali služeb vaší CK na dalších cestách za poznáním kolem světa s panem Nebojsou.
Cestujeme rádi a hodně. Mimo ještě jiné letošní zahraniční cesty jedeme na podzim tohoto roku s vaší CK do Japonska a věříme, že zájezd bude opět úžasný. Touto zprávou bychom chtěli vyjádřit poděkování za mnohé krásné zážitky na cestách po světě a těšíme se na další.

Jana Wolfová a Leon Šimanovský