Je tomu více než týden, kdy jsem se vrátil ze zájezdu Vaší CK na Aconcaguu a myslím, že teprve nyní, po opadnutí prvních emocí, mohu objektivně hodnotit.  Chtěl bych vám především poděkovat za to, že podobné akce pořádáte, i když o ně není enormní zájem a tudíž to nemůže být nějaký velký byznys. Expedice, které jsem se zúčastnil, proběhla sice s drobnými úpravami programu, ale, podle mého názoru, se jednalo vždy o operativní změny vyvolané vnějšími vlivy a směrovaly vždy k vytčenému cíli. A také byly vždy projednány se všemi účastníky průvodcem Davidem Knillem. Podle mého názoru David řešil nepředpokládané situace optimálním způsobem, tedy jednoduše, prakticky a ekonomicky výhodně. Ani já jsem někdy nebyl spokojen s rozhodnutím většiny, ale respektoval jsem ho a bez protestu se podřídil.

Moje hodnocení je subjektivní, je jistě ovlivněno tím, že se mi podařilo zdolat vrchol Aconcagui. Přesto: Děkuji za úžasné tři týdny dovolené, v životě jsem nic podobného nezkusil a neprožil. Mám pocit, že mám desítky zážitků a historek a zápletek, o kterých budu moci vypravovat svému okolí, že jsem viděl, co už asi nikdy neuvidím, že jsem si splnil jeden ze svých cestovatelských snů, že jsem chodil po horách se zkušeným horalem a že vše proběhlo bez fatálních kolapsů. Vrátil jsem se nadšený a nadšení mi zatím zůstává. A nekonečno vzpomínek.

Miroslav Svoboda