Yazd

V srdci Íránu, v oáze mezi dvěma pouštěmi leží starodávné hliněné město Yazd - nejkrásnější pouštní město na světě. Ve výšce 1 230 m v něm žije více než 530 000 obyvatel. Je to jedna z íránských metropolí, čtvrtá největší.
Památky tohoto města jsou fascinující svoji krásou, autenticitou a ve stavebních dílech, starších 3 000 let, dochovanou důmyslností, jak se vypořádat s vysokými teplotami a zajištěním vody i do tak vyprahlých míst, jako je Yazd. Opravdu jedinečný pouštní architektonický styl, zahrnující z lapače větru, minarety a kopule, které jsou považovány za hlavní symboly tohoto historického města.Uvidíte jednu z nejlepších světových architektur ve vyprahlém klimatu, která byla vytvořena na základě klimaticko-kulturních potřeb.

Starobylé jádro města rostlo díky své blízkosti k obchodním stezkám s hedvábím a kořením, přesto pouštní odlehlost města pomohla uchránit perskou architekturu Yazdu před invazemi v pozdějších stoletích. Unesco, na jehož seznamu Yazd je, samo navíc uvádí: Architektura města Yazd unikla modernizaci (která jinde zničila mnoho tradičních hliněných měst) a zachovala si tak ve sve autencitě hammany (nazývané též arabské lázně - místa společenským setkávání ve všech městech, kde byl prováděn obvyklý rituál hygieny víceméně spojený s náboženskou vírou,  používaná i pro potěšení a relaxace), mešity, synagogy a chrámy.
Už v 5.stol.nl. bylo město jedním z center prvního monoteistického náboženství světa - zoroastrismu. I přes nápor islámu, je zde zoroastrismu tolerován a Yazd je nyní centrem zoroastrismu . Každoročně se do Yazdu - chrámu Pir-e Rahgozar v lednu zoroastrijci sjíždějí, aby oslavili starověký svátek Sadeh, kdy se loučí se se zimou zapalováním ohně.
Památky v Yazdu spojené právě s uctíváním Zarašuthry jedinečné. Nejunikátnějšími jsou Chrám ohně - Ataš Kádé a Věže ticha, sloužiící k pohřbívání (nečisté lidské tělo nesmělo znesvětit posvátný oheň nebo zemi).

Věže ticha
Věž, která díky své vzdálené poloze uprostřed pouště zůstala do značné míry nedotčena bitvám a ničení válek, je 8 metrů kruhová stavba postavená na vrcholu kopce v jihovýchodní části Yazdu a sloužila do 70.let minulého století hlavně k pohřbívání zoroastrijců. Poté se to stalo nezákonným.
Struktura věže bez střechy, nebo jak ji místní obyvatelé nazývají „Dakhmeh“, umožňuje dravým ptákům - supům vrhnout se dovnitř a ven.
Vnitřní část této památky se skládá ze tří soustředných prstenů: Vnější řada byla použita pro muže, centrální prsten byl pro ženy a nejvnitřnější prsten byl věnován tělu dětí.
Nebeský pohřeb je považován za čistou smrt, protože zabraňuje hnilobě - draví ptáci, jako jsou supi, mohou během několika hodin jíst tělo až ke kostem.
I z hygienických důvodů byla Věž ticha tehdy daleko od běžného bydlení, zatímco dnes je dostupnější.

Amir Chakhmaq je jedním z nejvýznamnějších historických komplexů v Yazdu, který se nachází uprostřed starého architektonického kontextu. Tento cenný komplex pochází z 9. století a je místem hlavních ulic, zahrnuje mešitu, Tekye, mauzoleum Sati Fatemeh, bazar Haji Ghanbar, vodní nádrž Sati Fatemeh, Palm a Amir Chakhmaq. Zakladatelé postavili na sever od mešity náměstí, které nyní zůstává ve středu Yazdu. Hlavní budova Amir Chakhmaq je jedním ze slavných symbolů Yazdu se zajímavým nádvořím, obrovskou kupolí a krásnou terasou. Budova byla postavena z hlíny a má krásně zdobené štuky.

Mešita Masjed-e Kabir/ Yazd Jameh Mosque/ Mosir Kabir Jameh
Tato velkolepá budova je zdobena mozaikovou vstupní bránou (jedna z nejvyšších v Íránu), lemovaná dvěma 48 m vysokými minarety a zdobená nápisy z 15. století. Počátky budovy jdou až do doby Sassaniovců. Nejprve byla postavena na místě chrámu ohně. Z velké části přestavěna mezi lety 1324 a 1365 a je jednou z jedinečných budov Íránu ze 14. století. Nádherné mozaiky na kupoli,  mihrabu, nad hlavním západním vchodem na nádvoří jsou mistrovská díla. Tato mešita je svědkem dřívějších nádherných staveb íránských architektů s dokonalými odbornými znalostmi, které bychom si nedokázali představit, nevidět tato mistrovská díla perské a islámské architektury zde ve městě cihel z hlíny. Umění kaligrafie a rytiny je spojeno s krásnými vzory. Tato mešita se svou výškou a modrými kachličkami fungovala jako maják pro lidi na poušti, aby našli svou cestu. V blízkosti mešity Mosir Kabir Jameh stojí slavná knihovna Vaziri, která sama o sobě je pokladem nevyčíslitelné hodnoty, sloužící k úschově Koránu a dalších vzácných ručně psaných knih.

Zarach Qanat je jedním z 11 perských Qanatů, který se zapsal na seznam světového dědictví UNESCO. Zarach Qanat - nejdelší Qanat na světě v místě Zarach, provincii Yazd.  Tento akvadukt vede z vesnice Fahraj, 60 km od Yazdu. Zarach Qanat je jeden z nejstarších Qanatů v Íránu, asi 3000 let starý.
Délka Qanatu je 80 km (s větvemi), v hloubce 23 metrů. Na trase Qanatu je také 2115 svislých přístupových šachet,  některé jsou jsou umístěny i pod historickými památkami, jako například Jamehovo mešita v Yazdu, aby se snadno dostalo k vodě. Qanat vytvořil spolehlivé zásobování vodou pro hlavní osídlení v Yazdu a zajistil zavlažování v horkých a suchých vesnicích příměstských oblastí, až 120 kilometrů a zaléval 425 hektarů půdy.

 

Yazd můžete navštívit na těchto zájezdech CK Rajbas:

Poznávací zájezdy:

Írán - památky podzimní Persie
Írán - památky jarní Persie

Články o místech ze stejné oblasti: Abyaneh, ÍránIsfahánKermánŠírázTeherán, Yazd