Komplex Tambomachay se nachází se 5 km od Cusca, Tambomachay je klidné místo Inků v kopci. Unikátní je  svým systému rozvodných kanálů na vodu, kdy na sebe navazují řady jemně vyřezávaných akvaduktů, kanálů a vodopádů, které tečou přes terasovité skály.
V jazyce Quechua znamená Tambomachay „jeskyni pro hosty". Přesná funkce místa není jasná. Mohlo sloužit jako obranná základna pro Cusco, lázně pro elitní incké politické vůdce nebo chrám věnovaný vodě anebo všechny tři. Jedna věc je jistá: pro Inky měl Tambomachay velký význam, o čemž svědčí obrovské dvojité dveře, znak vyhrazený pro důležitá místa.
Tambomachay je více známý jako El Bano del Inca, neboli „Lázně Inků“, protože se má za to, že se koupel očistí mysl a duši od zla. Legenda říká, že pramenitá voda zde nikdy nevyschla, což vyvolalo přesvědčení, že je to možná „fontána mládí“.
Čistá a hojná voda, která protéká Tambomachay, přichází z nedalekých termálních pramenů. Vodovody a kanály jsou vedeny tak, že voda proudí neskrytě k malému vodopádu na dně struktury, kdysi používané pro slavnostní účely. Inkové uctívali vodu jako zdroj života; jeden z pilířů andského pojetí světa.
Tambomachay je skvělým příkladem schopnosti starodávných architektů sladit stavbu s krajinou, s příjemným zvukem vody proudící v kanálech, kdy takto vzniká  nádherná mírumilovná atmosféra. 

 Puca Pucara

<>(v jazyce Quechua - Červená pevnost/strážní věž) - nachází se na strategickém místě jen 6 km od Cuzca. Přesto je o ní známo mnohem méně než o ostatních inckých stavbách, je málo argumentů, které by potvrdili, jaká byla její skutečná funkce. Sloužila také jako kontrolní bod na silnici Inků a byla vojenským a administrativním centrem. Podle jiné teorie byla Puca Pucara místem odpočinku pro incké šlechtice, lovce a cestovatele, vzhledem k lázním, náměstím, kanálům, fontánám a oddělěným prostorům, místnostem. Třístupňový komplex  sestává z velkých typicky inckých zdí, teras a schodišť. První zeď je delší, protože respektuje skály, jejichž řezání se vyhýbá. Druhá zeď obklopuje centrální vyvýšeninu. Některé zdi jsou stavěny z kamenů velmi nepravidelných tvarů v porovnání s ostatními archelogickými pozůstatky.
 Stavěna byla pravděpodobně v 15. stol. za vlády devátého vládce incké říše Pachacutec

 Quenco

Nedaleko Cuzca ve vzdálenosti 4 km od něj a 1 km od Sacsayhuaman na kopci Socorro je jeden z dalších inckých skvostů - komplex Quenco. Nejpravděpodobnější se jeví teorie, podle které je tento areál svatyní k uctívání vody  - zdroji života.  Inkové využili přirozené prostředí skal k vytesání  soch z nich nebo obrazců do nich. Centrem Quenca je skála vytesaná do tvaru pumy, vysoká 5,90 m a široká 4,50 m. Kolem skály je amfiteátr, který mohl sloužit jako astronomická laboratoř nebo obětiště. Obklopuje jej zeď z pravidelně otesaných bloků, 19 výklenků,  které se asi používaly jako sedačky pro církevní hodnostáře při  posvátných obřadech.  Obřadní stoly a místa k sezení pro nejvýše postavené jsou vytesané i v komplexu skal na povrchu  Skála, pokrytá různými záhadnými obrazci a symboly, nádvoří a obrovský posvátný monolit pumy zjevně poukazují na souvislost s uctíváním hvězd, spojené s ročními obdobími a Sluncem.

Tambomachay, Puca Pucara, Quenco můžete navštívit na trekovém a poznávacím zájezdu CK Rajbas:

 

Prázdninové poznávací Peru

Památky, treky a vysoké hory jižního Peru

To nejlepší z letního Peru

 

Články o místech ze stejné oblasti: AndyArequipa. Colca, Cuzco, Islas Ballestas; Islas Uros, Lima, Machu Picchu, planina Nazca, její obrazce a další tajemství, Ollantaytambo, Paracas, Pisco, Puca Pucara, Puno,  Quenco, Sacsayhuaman, jezero Sandoval, Santa Catalina, Tambomachay, Titicaca.

 
peru tambomachay

 

peru puca pucara