OČKOVÁNÍ, LÉKÁRNA A ZDRAVOTNÍ DOPORUČENÍ
Informace o očkování a zdravotní prevenci poskytnuté ze strany CK před cestou do zahraničí nemají závazný, ale doporučující charakter. Výjimkou jsou povinná očkování do dané destinace, která navštívená země požaduje jako podmínku pro povolení vstupu na své území. Očkování a užívání léků je třeba konzultovat s odborným lékařem. Za zdravotní připravenost na zájezd nese odpovědnost zákazník, který je povinen respektovat zdravotní předpisy navštívených zemí a absolvovat případná očkování, která jsou pro vstup do dané země stanovena jako povinná. Platná očkování bude zákazník dokladovat při vstupu Mezinárodním očkovacím průkazem.
Zákazník by měl kromě povinných a doporučených očkování mít na zájezdu s sebou zásobu léků, které pravidelně užívá a léky pro případné běžné choroby (chřipka, nachlazení, střevní potíže, bolesti apod.).