Tabo - významný klášter ve východní části údolí řeky Spiti, asi 50 km od městečka Kaza. Byl vybudován již v 10.století a pro buddhisty je velmi prestižní. Jeho věhlas je téměř srovnatelný s věhlasem proslulého kláštera Tholing v Tibetu. Dnes zde žije na 60 lámů, kteří mimo jiné opatrují rozsáhlou sbírku rukopisů. Výhodou návštěvy je mnohem menší návštěvnost turisty, daná odlehlostí a obtížnější dostupností.  Není jako jiné kláštery nabarven nabílo, zdi mají barvu hlíny. Není místem, které na vás shlíží shora, když se k němu blížíte,  je umístěn na dně údolí řeky Spiti. Prostota a jednoduchost vnějšku je doplněna ojediněle bohatou vnitřní výzdobou devíti svatyň a množstvím čortenů. Vysoká zeď z hliněných cihel obklopuje celý komplex.

Tabo můžete navštívit na těchto zájezdech CK Rajbas:

Cyklistické zájezdy:

Indie – Himálajem na kole

Články o místech ze stejné nebo podobné oblasti: Dárdžiling, Indie na Enfieldu 2017, KašmírKhardung LaKye, Ladakh, LehMoravian Church, Rádžasthán, SikkimTabo, Tádž Mahal

O místě Tabo se píše také v článcích:

Když začne pršet v Ladakhu
Across The Highest Saddles of the World on Enfields
Na Enfieldech přes nejvyšší sedla světa (Honza Odehnal)
Na Enfieldech přes nejvyšší sedla světa